Cơ sở ghi nhận kế toán áp dụng trong khu vực công ở một số quốc gia

Cơ sở ghi nhận kế toán áp dụng trong khu vực công ở một số quốc gia

Việt Nam đã cam kết thực hiện kế toán khu vực công trên cơ sở dồn tích tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán công...
Tăng cường năng lực áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam

Tăng cường năng lực áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam

Thứ trưởng Vũ Thị Mai tiếp tân Giám đốc quốc gia USAID tại Việt Nam

Thứ trưởng Vũ Thị Mai tiếp tân Giám đốc quốc gia USAID tại Việt Nam

Nâng tầm hợp tác tài chính song phương Việt Nam - Cuba

Nâng tầm hợp tác tài chính song phương Việt Nam - Cuba

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tiếp Đại sứ New Zealand Wendy Mathews

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tiếp Đại sứ New Zealand Wendy Mathews

Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam - New Zealand

Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam - New Zealand

Hợp tác tài chính Việt Nam - Ba Lan

Hợp tác tài chính Việt Nam - Ba Lan

Tăng cường hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Ba Lan

Tăng cường hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Ba Lan

Ký Bản ghi nhớ Việt Nam - Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực quản lý thuế và tài chính công

Ký Bản ghi nhớ Việt Nam - Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực quản lý thuế và tài chính công

Việt Nam, Ba Lan tăng cường hợp tác trong quản lý thuế và tài chính công

Việt Nam, Ba Lan tăng cường hợp tác trong quản lý thuế và tài chính công

Việt Nam, Ba Lan đẩy mạnh hợp tác quản lý tài chính

Việt Nam, Ba Lan đẩy mạnh hợp tác quản lý tài chính

Ký kết hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Ba Lan

Ký kết hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Ba Lan

Việt Nam-Ba Lan tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý thuế

Việt Nam-Ba Lan tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý thuế

Việt Nam và Ba Lan hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thuế, tài chính công

Việt Nam và Ba Lan hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thuế, tài chính công

Việt Nam và Ba Lan hợp tác về quản lý thuế, tài chính công

Việt Nam và Ba Lan hợp tác về quản lý thuế, tài chính công

Việt Nam - Ba Lan tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý tài chính

Việt Nam - Ba Lan tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý tài chính

ASEM giải quyết các thách thức do Covid-19, đảm bảo phục hồi mạnh mẽ, bền vững khu vực

ASEM giải quyết các thách thức do Covid-19, đảm bảo phục hồi mạnh mẽ, bền vững khu vực

Địa phương cần đẩy nhanh giai đoạn chuẩn bị các dự án

Địa phương cần đẩy nhanh giai đoạn chuẩn bị các dự án

IMF: Định hướng chính sách tài khóa của Việt Nam đang rất phù hợp

IMF: Định hướng chính sách tài khóa của Việt Nam đang rất phù hợp

Đối thoại về tiến độ giải ngân vốn vay WB năm 2020

Đối thoại về tiến độ giải ngân vốn vay WB năm 2020

Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng

Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng

Việt Nam và Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác tài chính

Việt Nam và Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác tài chính

Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam - Hungary

Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam - Hungary

Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam – Hungary

Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam – Hungary

Thúc đẩy hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hungary

Thúc đẩy hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hungary

Việt Nam- Hungary ký Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Việt Nam- Hungary ký Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hungary

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hungary

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hungary

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hungary

Ký kết hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hungary

Ký kết hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hungary

Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tân Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tân Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Việt Nam – Hoa Kỳ: Hợp tác tài chính ngày càng sâu sắc

Việt Nam – Hoa Kỳ: Hợp tác tài chính ngày càng sâu sắc

Thúc đẩy phát triển thị trường vốn trong ASEAN

Thúc đẩy phát triển thị trường vốn trong ASEAN

ASEAN đẩy mạnh hợp tác tài chính trong bối cảnh COVID-19

ASEAN đẩy mạnh hợp tác tài chính trong bối cảnh COVID-19

Dư địa tài khóa của Việt Nam đã được củng cố và tăng cao

Dư địa tài khóa của Việt Nam đã được củng cố và tăng cao

Hội nghị AFMGM lần thứ 6 qua ảnh

Hội nghị AFMGM lần thứ 6 qua ảnh

Ảnh hưởng COVID-19, tiến trình hợp tác tài chính ASEAN vẫn theo đúng tiến độ

Ảnh hưởng COVID-19, tiến trình hợp tác tài chính ASEAN vẫn theo đúng tiến độ

Bộ trưởng Tài chính ASEAN phối hợp thiết kế chính sách tài khóa để khôi phục kinh tế

Bộ trưởng Tài chính ASEAN phối hợp thiết kế chính sách tài khóa để khôi phục kinh tế

Nhiều sáng kiến hợp tác tài chính ASEAN đóng góp tích cực hợp tác, hội nhập

Nhiều sáng kiến hợp tác tài chính ASEAN đóng góp tích cực hợp tác, hội nhập

ASEAN 2020: Hợp tác tài chính trong khu vực

ASEAN 2020: Hợp tác tài chính trong khu vực

ASEAN: Đánh giá triển khai hợp tác tài chính trong khu vực

ASEAN: Đánh giá triển khai hợp tác tài chính trong khu vực

Tiến trình hợp tác tài chính thể hiện tinh thần gắn kết và hợp tác ASEAN

Tiến trình hợp tác tài chính thể hiện tinh thần gắn kết và hợp tác ASEAN

Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại mỗi nền kinh tế ASEAN

Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại mỗi nền kinh tế ASEAN

Ưu tiên thúc đẩy 'Tài chính bền vững trong ASEAN'

Ưu tiên thúc đẩy 'Tài chính bền vững trong ASEAN'

Bộ Tài chính Việt Nam ưu tiên thúc đẩy tài chính bền vững trong ASEAN

Bộ Tài chính Việt Nam ưu tiên thúc đẩy tài chính bền vững trong ASEAN

Đảm bảo ổn định tài chính khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Đảm bảo ổn định tài chính khu vực Châu Á – Thái Bình Dương