Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phê chuẩn ông Hồ Đại Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Phê chuẩn ông Hồ Đại Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Ông Hồ Đại Dũng trở thành phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự hai cơ quan

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự hai cơ quan

Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về nhân sự tại hai cơ quan

Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về nhân sự tại hai cơ quan

Thủ tướng phê chuẩn ông Hồ Đại Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng phê chuẩn ông Hồ Đại Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Nhân sự 2 cơ quan

Nhân sự 2 cơ quan

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bộ Tư lệnh TP. HCM có Tư lệnh mới, Phú Thọ có tân Phó chủ tịch UBND tỉnh

Bộ Tư lệnh TP. HCM có Tư lệnh mới, Phú Thọ có tân Phó chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Phú Thọ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

Bầu bổ sung một phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ

Bầu bổ sung một phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ

Bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ