Hà Nội: 3 khu vực có chất lượng không khí kém trong ngày

Hà Nội: 3 khu vực có chất lượng không khí kém trong ngày

Chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục suy giảm

Chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục suy giảm

Mối nguy hiểm từ bụi mịn siêu nhỏ

Mối nguy hiểm từ bụi mịn siêu nhỏ

Hà Nội: Gần 100% khu vực chất lượng không khí ở mức kém

Hà Nội: Gần 100% khu vực chất lượng không khí ở mức kém

Hà Nội: Xuất hiện nhiều khu vực có AQI ở mức kém trong ngày Rằm tháng Giêng

Hà Nội: Xuất hiện nhiều khu vực có AQI ở mức kém trong ngày Rằm tháng Giêng

Ô nhiễm bụi thách thức chất lượng đô thị

Ô nhiễm bụi thách thức chất lượng đô thị

Hà Nội: AQI tại các trạm quan trắc giao thông cao nhất trong ngày

Hà Nội: AQI tại các trạm quan trắc giao thông cao nhất trong ngày

Hà Nội: Nồng độ không khí thấp hơn so với tuần trước Tết

Hà Nội: Nồng độ không khí thấp hơn so với tuần trước Tết

Hà Nội: Mưa rào giúp chất lượng không khí cải thiện

Hà Nội: Mưa rào giúp chất lượng không khí cải thiện

Chất lượng không khí Thủ đô sau Tết có xu hướng giảm

Chất lượng không khí Thủ đô sau Tết có xu hướng giảm

Người dân Bangkok 'chế' khẩu trang đặc biệt trong những ngày ô nhiễm không khí trầm trọng

Người dân Bangkok 'chế' khẩu trang đặc biệt trong những ngày ô nhiễm không khí trầm trọng

Tín hiệu tích cực từ chất lượng không khí tại nhiều vùng của Thủ đô

Tín hiệu tích cực từ chất lượng không khí tại nhiều vùng của Thủ đô

Hà Nội: Nắng ấm khiến chất lượng không khí ngày Valentine cải thiện đáng kể

Hà Nội: Nắng ấm khiến chất lượng không khí ngày Valentine cải thiện đáng kể

Hà Nội: Tỷ lệ khu vực có chỉ số chất lượng không khí ở mức kém đã giảm

Hà Nội: Tỷ lệ khu vực có chỉ số chất lượng không khí ở mức kém đã giảm

Hà Nội: Chất lượng không khí tại tất cả các trạm quan trắc ở mức kém

Hà Nội: Chất lượng không khí tại tất cả các trạm quan trắc ở mức kém

Thái Lan: Sử dụng mưa nhân tạo để giảm bụi không khí độc hại

Thái Lan: Sử dụng mưa nhân tạo để giảm bụi không khí độc hại

Hà Nội: 100% khu vực có chất lượng không khí ở mức trung bình

Hà Nội: 100% khu vực có chất lượng không khí ở mức trung bình

Hà Nội: Chất lượng không khí cải thiện đáng kể trong những ngày nghỉ Tết

Hà Nội: Chất lượng không khí cải thiện đáng kể trong những ngày nghỉ Tết

Hà Nội: Nhiều khu vực liên tiếp có chất lượng không khí ở mức tốt

Hà Nội: Nhiều khu vực liên tiếp có chất lượng không khí ở mức tốt

5/10 khu vực của Hà Nội có chất lượng không khí tốt

5/10 khu vực của Hà Nội có chất lượng không khí tốt

Phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến kiến một khu vực có chất lượng không khí kém

Phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến kiến một khu vực có chất lượng không khí kém

Chất lượng không khí Hà Nội những ngày cận Tết cải thiện đáng kể

Chất lượng không khí Hà Nội những ngày cận Tết cải thiện đáng kể

Hà Nội: AQI tại các trạm quan trắc tăng nhẹ trong ngày đầu nghỉ Tết

Hà Nội: AQI tại các trạm quan trắc tăng nhẹ trong ngày đầu nghỉ Tết

Còn nhiều khu vực của Thủ đô có chất lượng không khí xấu

Còn nhiều khu vực của Thủ đô có chất lượng không khí xấu

Hà Nội: 100% khu vực có chất lượng không khí xấu

Hà Nội: 100% khu vực có chất lượng không khí xấu

Hà Nội: Không còn khu vực có chất lượng không khí xấu

Hà Nội: Không còn khu vực có chất lượng không khí xấu

Hà Nội: 2 khu vực có chất lượng không khí xấu, nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài

Hà Nội: 2 khu vực có chất lượng không khí xấu, nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài

100% khu vực của Thủ đô có chất lượng không khí kém do đâu?

100% khu vực của Thủ đô có chất lượng không khí kém do đâu?

Hơn cả Bắc Kinh, ô nhiễm không khí tại Bangkok chạm ngưỡng nguy hiểm

Hơn cả Bắc Kinh, ô nhiễm không khí tại Bangkok chạm ngưỡng nguy hiểm

Chất lượng không khí được cải thiện vào cuối tuần do có mưa trên diện rộng

Chất lượng không khí được cải thiện vào cuối tuần do có mưa trên diện rộng

Khu vực Minh Khai, Phạm Văn Đồng có chất lượng không khí kém nhất ngày

Khu vực Minh Khai, Phạm Văn Đồng có chất lượng không khí kém nhất ngày

Nhiều khu vực giao thông liên tiếp có chất lượng không khí kém

Nhiều khu vực giao thông liên tiếp có chất lượng không khí kém

Hà Nội: 5/10 khu vực có chất lượng không khí tốt

Hà Nội: 5/10 khu vực có chất lượng không khí tốt

Hà Nội: Chất lượng không khí nhiều khu vực ở mức kém

Hà Nội: Chất lượng không khí nhiều khu vực ở mức kém