PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhằm xác định và thảo luận những thách thức, khó khăn mà các tỉnh/thành phố phải đối mặt trên phương diện...
Giải pháp xây dựng khả năng chống chịu cho các đô thị Việt Nam

Giải pháp xây dựng khả năng chống chịu cho các đô thị Việt Nam

Giải pháp xây dựng khả năng chống chịu cho các đô thị Việt Nam

Giải pháp xây dựng khả năng chống chịu cho các đô thị Việt Nam

Kết nối hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển

Kết nối hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển

Máy đào hầm ''Táo bạo'' tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã về đến Việt Nam

Máy đào hầm ''Táo bạo'' tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã về đến Việt Nam

Máy đào hầm thứ 2 tuyến metro Nhổn-ga Hà Nội đã về tới Hải Phòng

Máy đào hầm thứ 2 tuyến metro Nhổn-ga Hà Nội đã về tới Hải Phòng

Khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (mở rộng)

Khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (mở rộng)

Khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

EVN khởi công dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng hơn 9.200 tỷ đồng

EVN khởi công dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng hơn 9.200 tỷ đồng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khởi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khởi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng hơn 9.000 tỉ

Khởi công nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng hơn 9.000 tỉ

Thủy điện Hòa Bình mở rộng thêm 2 tổ máy, đầu tư hơn 9.220 tỉ đồng

Thủy điện Hòa Bình mở rộng thêm 2 tổ máy, đầu tư hơn 9.220 tỉ đồng

EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng

EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng

Huyện Ngọc Lặc đưa nghị quyết đảng bộ vào cuộc sống

Huyện Ngọc Lặc đưa nghị quyết đảng bộ vào cuộc sống

Giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài của các địa phương

Giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài của các địa phương

Chiêm ngưỡng máy đào hầm khổng lồ dài hơn 90m đầu tiên của Hà Nội

Chiêm ngưỡng máy đào hầm khổng lồ dài hơn 90m đầu tiên của Hà Nội

EU và Pháp hỗ trợ giảm thiểu biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

EU và Pháp hỗ trợ giảm thiểu biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

EU viện trợ 5 triệu Euro giúp Việt Nam cải thiện hạ tầng 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

EU viện trợ 5 triệu Euro giúp Việt Nam cải thiện hạ tầng 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

Hỗ trợ các đô thị loại nhỏ trước biến đổi khí hậu

Hỗ trợ các đô thị loại nhỏ trước biến đổi khí hậu

EU và Việt Nam 'rót' 156 triệu Euro cải thiện hạ tầng 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

EU và Việt Nam 'rót' 156 triệu Euro cải thiện hạ tầng 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

Các ngân hàng đưa ra cam kết để chống biến đổi khí hậu

Các ngân hàng đưa ra cam kết để chống biến đổi khí hậu

EU hỗ trợ tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi của 5 đô thị loại nhỏ ở Việt Nam

Việt Nam có thêm dự án trị giá 156 triệu Euro chống biến đổi khí hậu

Việt Nam có thêm dự án trị giá 156 triệu Euro chống biến đổi khí hậu

EU và AFD hỗ trợ 128 triệu Euro giúp phục hồi đô thị nhỏ ở miền Trung

EU và AFD hỗ trợ 128 triệu Euro giúp phục hồi đô thị nhỏ ở miền Trung

Tháng 1-2021 mở rộng thủy điện Hòa Bình

Tháng 1-2021 mở rộng thủy điện Hòa Bình

50 triệu USD cho quá trình chuyển tiếp năng lượng ở Đông Nam Á

50 triệu USD cho quá trình chuyển tiếp năng lượng ở Đông Nam Á

Hà Tĩnh: Triển khai Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà hơn 850 tỷ đồng

Hà Tĩnh: Triển khai Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà hơn 850 tỷ đồng

Nâng cao năng lực ứng phó rủi ro thiên tai liên quan biến đổi khí hậu

Nâng cao năng lực ứng phó rủi ro thiên tai liên quan biến đổi khí hậu

Các ngân hàng đưa ra cam kết mạnh mẽ để chống biến đổi khí hậu

Các ngân hàng đưa ra cam kết mạnh mẽ để chống biến đổi khí hậu

Bộ Tài chính cập nhật khung điều kiện vay của 6 ngân hàng phát triển

Bộ Tài chính cập nhật khung điều kiện vay của 6 ngân hàng phát triển

Cập nhật khung điều kiện vay của 6 Ngân hàng Phát triển

Cập nhật khung điều kiện vay của 6 Ngân hàng Phát triển

Địa phương cần đẩy nhanh giai đoạn chuẩn bị các dự án

Địa phương cần đẩy nhanh giai đoạn chuẩn bị các dự án

Robot đào hầm đầu tiên tuyến metro Nhổn- Ga Hà Nội đã về đến Việt Nam

Robot đào hầm đầu tiên tuyến metro Nhổn- Ga Hà Nội đã về đến Việt Nam

Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 hòa lưới điện quốc gia

Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 hòa lưới điện quốc gia

Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 hòa lưới điện quốc gia

Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 hòa lưới điện quốc gia

Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 hòa lưới điện quốc gia

Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 hòa lưới điện quốc gia

Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 hòa lưới điện quốc gia

Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 hòa lưới điện quốc gia

Sáng tạo vì một Việt Nam xanh

Sáng tạo vì một Việt Nam xanh

Robot đường sắt Nhổn-ga Hà Nội bắt đầu đào hầm từ quý I-2021

Robot đường sắt Nhổn-ga Hà Nội bắt đầu đào hầm từ quý I-2021

Tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội sẽ bắt đầu khoan ngầm vào đầu năm sau

Tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội sẽ bắt đầu khoan ngầm vào đầu năm sau