Hội LHPN xã Bàu Lâm tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Hội LHPN xã Bàu Lâm tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga

Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga

Tiểu tiết và đại cục

Tiểu tiết và đại cục

Hình ảnh phiên Bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Hình ảnh phiên Bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội

Đại biểu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đại biểu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đại hội XIII của Đảng nhận được nhiều tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế

Đại hội XIII của Đảng nhận được nhiều tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế

Khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII: Trách nhiệm lịch sử với Tổ quốc, dân tộc

Khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII: Trách nhiệm lịch sử với Tổ quốc, dân tộc

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội XIII của Đảng

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội XIII của Đảng

Hôm nay, chính thức khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Hôm nay, chính thức khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng nay khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Sáng nay khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Sáng nay, khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng nay, khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu chương trình làm việc chính thức

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu chương trình làm việc chính thức

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Hôm nay 26-1, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hôm nay 26-1, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển'

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển'

Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII gồm 17 thành viên

Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII gồm 17 thành viên

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí

Thông cáo báo chí phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Thông cáo báo chí phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng: Phiên trù bị bầu 17 đồng chí là Chủ tịch Đại hội

Đại hội XIII của Đảng: Phiên trù bị bầu 17 đồng chí là Chủ tịch Đại hội

Thông qua quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng

Thông qua quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Thông qua chương trình làm việc, quy chế bầu cử

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Thông qua chương trình làm việc, quy chế bầu cử

Đoàn chủ tịch 17 người sẽ điều hành Đại hội XIII của Đảng

Đoàn chủ tịch 17 người sẽ điều hành Đại hội XIII của Đảng

Ban Tổ chức Đại hội XIII của Đảng ra thông cáo báo chí

Ban Tổ chức Đại hội XIII của Đảng ra thông cáo báo chí

Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII của Đảng gồm 17 thành viên

Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII của Đảng gồm 17 thành viên

Đại hội XIII hoàn thành phiên trù bị

Đại hội XIII hoàn thành phiên trù bị

1.587 đại biểu được triệu tập dự Đại hội XIII đều đủ tư cách

1.587 đại biểu được triệu tập dự Đại hội XIII đều đủ tư cách

Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Bầu 16 Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch MTTQVN vào Đoàn Chủ tịch Đại hội

Bầu 16 Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch MTTQVN vào Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí

Thông qua quy chế bầu cử của Đại hội XIII

Thông qua quy chế bầu cử của Đại hội XIII

Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn được bầu vào Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII

Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn được bầu vào Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII

Kết quả phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kết quả phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trang trọng phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trang trọng phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ PHIÊN HỌP TRÙ BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ PHIÊN HỌP TRÙ BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII gồm 17 thành viên

Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII gồm 17 thành viên

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng