HỘI THẢO GÓP Ý SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CÔNG ĐOÀN

HỘI THẢO GÓP Ý SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CÔNG ĐOÀN

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, chiều 25/11, Khối thi đua II, Công đoàn viên chức Việt Nam tổ...
Bảo đảm sử dụng hợp lý phí công đoàn

Bảo đảm sử dụng hợp lý phí công đoàn

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong các khu công nghiệp

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong các khu công nghiệp

Nâng cao nhận thức về pháp luật Thuế và Công đoàn cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Nâng cao nhận thức về pháp luật Thuế và Công đoàn cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Giữ 2% phí công đoàn theo Luật Công đoàn 2012 là cần thiết

Giữ 2% phí công đoàn theo Luật Công đoàn 2012 là cần thiết

2% phí công đoàn: Nên dùng để tái đầu tư cho lao động tại doanh nghiệp

2% phí công đoàn: Nên dùng để tái đầu tư cho lao động tại doanh nghiệp

Hội thảo tham vấn ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Hội thảo tham vấn ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Thu 2% phí công đoàn: Doanh nghiệp 'than' cao, công đoàn muốn giữ

Thu 2% phí công đoàn: Doanh nghiệp 'than' cao, công đoàn muốn giữ

Phí công đoàn và lời thỉnh cầu của doanh nghiệp

Phí công đoàn và lời thỉnh cầu của doanh nghiệp

Kiến nghị giảm kinh phí công đoàn xuống còn tối đa 1% quỹ tiền lương

Kiến nghị giảm kinh phí công đoàn xuống còn tối đa 1% quỹ tiền lương

Kiến nghị dùng 100% kinh phí công đoàn chăm lo đời sống người lao động

Kiến nghị dùng 100% kinh phí công đoàn chăm lo đời sống người lao động

Phân bổ hợp lý nguồn tài chính của tổ chức công đoàn

Phân bổ hợp lý nguồn tài chính của tổ chức công đoàn

Tiếp thu ý kiến trong thực hiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Tiếp thu ý kiến trong thực hiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Chú trọng phổ biến thực hiện pháp luật Thuế và Công đoàn

Chú trọng phổ biến thực hiện pháp luật Thuế và Công đoàn

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN

Tổng Liên đoàn Lao động lên tiếng việc quỹ kết dư 29.000 tỷ đồng

Tổng Liên đoàn Lao động lên tiếng việc quỹ kết dư 29.000 tỷ đồng

Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới

Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới

Kinh phí công đoàn phần lớn dành để chăm lo phúc lợi cho người lao động

Kinh phí công đoàn phần lớn dành để chăm lo phúc lợi cho người lao động

Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả hơn trong bối cảnh mới

Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả hơn trong bối cảnh mới

Để được gia hạn chậm nộp phí công đoàn, Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đã 'chết lâm sàng'

Để được gia hạn chậm nộp phí công đoàn, Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đã 'chết lâm sàng'

Bàn về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền của người lao động trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp định CPTPP

Bàn về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền của người lao động trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp định CPTPP

Phải chăm lo những vấn đề thiết thực, cụ thể với người lao động

Phải chăm lo những vấn đề thiết thực, cụ thể với người lao động

Phải quan tâm những vấn đề thiết thực với người lao động

Phải quan tâm những vấn đề thiết thực với người lao động

Thủ tướng: Phải lo những vấn đề thiết thực, cụ thể với người lao động

Thủ tướng: Phải lo những vấn đề thiết thực, cụ thể với người lao động

Thủ tướng đề nghị phải chăm lo, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người lao động

Thủ tướng đề nghị phải chăm lo, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người lao động

Thủ tướng: Phải quan tâm, lo những vấn đề thiết thực, cụ thể với người lao động

Thủ tướng: Phải quan tâm, lo những vấn đề thiết thực, cụ thể với người lao động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tạo động lực mạnh mẽ nâng cao năng suất lao động

Tạo động lực mạnh mẽ nâng cao năng suất lao động

Luật Công đoàn sẽ được sửa đổi như thế nào?

Luật Công đoàn sẽ được sửa đổi như thế nào?

Sửa Luật Công đoàn để hội nhập

Sửa Luật Công đoàn để hội nhập

Người lao động có tiếng nói quyết định trong lúc thương lượng

Người lao động có tiếng nói quyết định trong lúc thương lượng