Giải quyết tình trạng 'khát nước' của dân Đà Nẵng

Giải quyết tình trạng 'khát nước' của dân Đà Nẵng

Đà Nẵng đề xuất hoàn tiền sử dụng đất để xin lấy lại SVĐ Chi Lăng

Đà Nẵng đề xuất hoàn tiền sử dụng đất để xin lấy lại SVĐ Chi Lăng

Đà Nẵng xin trả tiền để giữ sân Chi Lăng

Đà Nẵng xin trả tiền để giữ sân Chi Lăng

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ra văn bản đốc thúc phương án 'chuộc lại' sân Chi Lăng

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ra văn bản đốc thúc phương án 'chuộc lại' sân Chi Lăng

Đà Nẵng xin trả tiền để lấy lại sân Chi Lăng

Đà Nẵng xin trả tiền để lấy lại sân Chi Lăng

Đà Nẵng xin trả lại tiền để lấy sân Chi Lăng

Đà Nẵng xin trả lại tiền để lấy sân Chi Lăng

Đà Nẵng xin trả tiền đất, 'quyết' lấy lại sân Chi Lăng

Đà Nẵng xin trả tiền đất, 'quyết' lấy lại sân Chi Lăng