Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng nhận - trả hồ sơ qua bưu điện

Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng nhận - trả hồ sơ qua bưu điện

Đà Nẵng giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Đà Nẵng giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Đà Nẵng: Tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính

Đà Nẵng: Tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính

Đà Nẵng đổi mới giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Đà Nẵng đổi mới giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Bưu điện Đà Nẵng và Sở Kế hoạch & Đầu tư hợp tác nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công

Bưu điện Đà Nẵng và Sở Kế hoạch & Đầu tư hợp tác nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công

Đà Nẵng: Sở Kế hoạch Đầu tư và Bưu điện ký kết xử lý hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công

Đà Nẵng: Sở Kế hoạch Đầu tư và Bưu điện ký kết xử lý hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công

Đà Nẵng bầu, bổ nhiệm một loạt chức danh chủ chốt

Đà Nẵng bầu, bổ nhiệm một loạt chức danh chủ chốt

Đà Nẵng miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều chức danh chủ chốt

Đà Nẵng miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều chức danh chủ chốt

Đà Nẵng: Họp HĐND TP họp bất thường thay đổi nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo

Đà Nẵng: Họp HĐND TP họp bất thường thay đổi nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo

HĐND TP.Đà Nẵng miễn nhiệm, bầu bổ sung hàng loạt chức danh chủ chốt

HĐND TP.Đà Nẵng miễn nhiệm, bầu bổ sung hàng loạt chức danh chủ chốt

Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng

Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng

HĐND thành phố Đà Nẵng họp bất thường kiện toàn nhân sự

HĐND thành phố Đà Nẵng họp bất thường kiện toàn nhân sự

Đà Nẵng kiện toàn hàng loạt nhân sự chủ chốt HĐND, UBND

Đà Nẵng kiện toàn hàng loạt nhân sự chủ chốt HĐND, UBND

Đà Nẵng kiện toàn hàng loạt vị trí cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng kiện toàn hàng loạt vị trí cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng thúc tiến độ các dự án động lực, trọng điểm

Đà Nẵng thúc tiến độ các dự án động lực, trọng điểm

Ông Trần Phước Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng

Ông Trần Phước Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng

Điều động Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó trưởng Ban Nội chính Đà Nẵng

Điều động Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó trưởng Ban Nội chính Đà Nẵng

Đà Nẵng có tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đà Nẵng có tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đà Nẵng: Giám đốc Sở KH-ĐT làm Phó Ban Nội chính Thành ủy

Đà Nẵng: Giám đốc Sở KH-ĐT làm Phó Ban Nội chính Thành ủy

Đà Nẵng bổ nhiệm Giám đốc sở KH&ĐT và Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

Đà Nẵng bổ nhiệm Giám đốc sở KH&ĐT và Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

Thông tin về tân Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng

Thông tin về tân Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng

Đà Nẵng thay Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư

Đà Nẵng thay Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư

Đà Nẵng có tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đà Nẵng có tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đà Nẵng bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới

Đà Nẵng bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư và Phó ban Nội chính

Đà Nẵng bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư và Phó ban Nội chính

Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm là ai?

Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm là ai?

Đà Nẵng có tân Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư

Đà Nẵng có tân Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư

Ông Trần Phước Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KH-ĐT Đà Nẵng

Ông Trần Phước Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KH-ĐT Đà Nẵng

Đà Nẵng bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đà Nẵng bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đà Nẵng có tân Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư

Đà Nẵng có tân Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư

Đà Nẵng thay giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đà Nẵng thay giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đà Nẵng có Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư mới

Đà Nẵng có Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư mới

Đà Nẵng có tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đà Nẵng có tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đà Nẵng có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới

Đà Nẵng có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới

Đà Nẵng có Giám đốc Sở KH-ĐT mới

Đà Nẵng có Giám đốc Sở KH-ĐT mới

Đà Nẵng có Giám đốc Sở KH-ĐT mới

Đà Nẵng có Giám đốc Sở KH-ĐT mới

Đà Nẵng bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới

Đà Nẵng bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới

Ông Trần Phước Sơn làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Đà Nẵng

Ông Trần Phước Sơn làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Đà Nẵng

Đà Nẵng thay Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư

Đà Nẵng thay Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư

Đà Nẵng có tân giám đốc Sở KH&ĐT

Đà Nẵng có tân giám đốc Sở KH&ĐT

Đà Nẵng thay Giám đốc Sở KHĐT

Đà Nẵng thay Giám đốc Sở KHĐT

Bắt hàng loạt kẻ nhắn tin dọa giết lãnh đạo, cán bộ

Bắt hàng loạt kẻ nhắn tin dọa giết lãnh đạo, cán bộ

Sau lùm xùm, 2 'ghế' PGĐ Sở KHĐT Đà Nẵng sắp có chủ

Sau lùm xùm, 2 'ghế' PGĐ Sở KHĐT Đà Nẵng sắp có chủ

Sau phê bình, Đà Nẵng chốt ứng viên thi tuyển PGĐ Sở KH&ĐT

Sau phê bình, Đà Nẵng chốt ứng viên thi tuyển PGĐ Sở KH&ĐT