'Nút thắt' nào cần tháo gỡ cho kinh tế Đà Nẵng?

'Nút thắt' nào cần tháo gỡ cho kinh tế Đà Nẵng?

Năm 2018, Đà Nẵng cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án

Năm 2018, Đà Nẵng cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án

Chủ tịch TP.Đà Nẵng có nhiều phiếu tín nhiệm cao

Chủ tịch TP.Đà Nẵng có nhiều phiếu tín nhiệm cao

Đà Nẵng lấy phiếu tín nhiệm cán bộ dân cử

Đà Nẵng lấy phiếu tín nhiệm cán bộ dân cử

Đà Nẵng: Vì sao không lấy phiếu tín nhiệm 9 người?

Đà Nẵng: Vì sao không lấy phiếu tín nhiệm 9 người?

Đà Nẵng cấm quan chức vận động bỏ phiếu tín nhiệm

Đà Nẵng cấm quan chức vận động bỏ phiếu tín nhiệm

Đà Nẵng: Đã lấy phiếu tín nhiệm 24 chức danh, sáng mai sẽ công bố kết quả

Đà Nẵng: Đã lấy phiếu tín nhiệm 24 chức danh, sáng mai sẽ công bố kết quả

Đà Nẵng bỏ phiếu tín nhiệm 24 lãnh đạo chủ chốt

Đà Nẵng bỏ phiếu tín nhiệm 24 lãnh đạo chủ chốt

HĐND TP.Đà Nẵng không lấy phiếu tín nhiệm đối với 9 cán bộ chủ chốt

HĐND TP.Đà Nẵng không lấy phiếu tín nhiệm đối với 9 cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng sẽ sớm có phó chủ tịch UBND TP mới

Đà Nẵng sẽ sớm có phó chủ tịch UBND TP mới

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cuối năm đang diễn ra có gì đặc biệt?

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cuối năm đang diễn ra có gì đặc biệt?

Đà Nẵng lấy phiếu tín nhiệm 24 lãnh đạo chủ chốt

Đà Nẵng lấy phiếu tín nhiệm 24 lãnh đạo chủ chốt

Lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch Đà Nẵng cùng 23 lãnh đạo chủ chốt

Lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch Đà Nẵng cùng 23 lãnh đạo chủ chốt

Giảm án cho bị cáo Đào Tấn Cường

Giảm án cho bị cáo Đào Tấn Cường

Bị phạt 9 tháng tù giam về tội đe dọa giết người

Bị phạt 9 tháng tù giam về tội đe dọa giết người

Người dọa giết chủ tịch Đà Nẵng được giảm 9 tháng tù

Người dọa giết chủ tịch Đà Nẵng được giảm 9 tháng tù

Người nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng được giảm nửa án tù

Người nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng được giảm nửa án tù

Giảm án tù cho người nhắn tin dọa giết Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Giảm án tù cho người nhắn tin dọa giết Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Giảm án cho người nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

Giảm án cho người nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

Người nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng lĩnh án

Người nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng lĩnh án

Giảm án cho người nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

Giảm án cho người nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

Người nhắn tin đe dọa chủ tịch Đà Nẵng được giảm án

Người nhắn tin đe dọa chủ tịch Đà Nẵng được giảm án

Tiết lộ lý do giảm án cho người đe dọa giết Chủ tịch TP.Đà Nẵng

Tiết lộ lý do giảm án cho người đe dọa giết Chủ tịch TP.Đà Nẵng

Giảm án tù cho người nhắn tin đe dọa Chủ tịch TP Đà Nẵng

Giảm án tù cho người nhắn tin đe dọa Chủ tịch TP Đà Nẵng

Giảm 9 tháng tù cho người nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng

Giảm 9 tháng tù cho người nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng

Giảm án người dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng

Giảm án người dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng

Người nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng được giảm án

Người nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng được giảm án

Nhà máy nước Hòa Liên sẽ được đầu tư bằng tiền ngân sách

Nhà máy nước Hòa Liên sẽ được đầu tư bằng tiền ngân sách

Đà Nẵng cần tăng tốc những tháng cuối năm

Đà Nẵng cần tăng tốc những tháng cuối năm

Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng nhận - trả hồ sơ qua bưu điện

Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng nhận - trả hồ sơ qua bưu điện

Đà Nẵng giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Đà Nẵng giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Đà Nẵng: Tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính

Đà Nẵng: Tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính

Đà Nẵng: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Đà Nẵng: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Đà Nẵng đổi mới giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Đà Nẵng đổi mới giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Bưu điện Đà Nẵng và Sở Kế hoạch & Đầu tư hợp tác nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công

Bưu điện Đà Nẵng và Sở Kế hoạch & Đầu tư hợp tác nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công

Đà Nẵng: Sở Kế hoạch Đầu tư và Bưu điện ký kết xử lý hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công

Đà Nẵng: Sở Kế hoạch Đầu tư và Bưu điện ký kết xử lý hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công

Đà Nẵng: Bầu, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt

Đà Nẵng: Bầu, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt

Đà Nẵng bầu, bổ nhiệm một loạt chức danh chủ chốt

Đà Nẵng bầu, bổ nhiệm một loạt chức danh chủ chốt

Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng

Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng

Ngăn ngừa kẻ xấu lợi dụng tin nhắn đe dọa 'khủng bố' cán bộ, lãnh đạo

Ngăn ngừa kẻ xấu lợi dụng tin nhắn đe dọa 'khủng bố' cán bộ, lãnh đạo

Đà Nẵng miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều chức danh chủ chốt

Đà Nẵng miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều chức danh chủ chốt

Hội đồng nhân dân Đà Nẵng họp bất thường để miễn nhiệm, bầu mới nhiều nhân sự

Hội đồng nhân dân Đà Nẵng họp bất thường để miễn nhiệm, bầu mới nhiều nhân sự

Đà Nẵng kiện toàn hàng loạt nhân sự chủ chốt HĐND, UBND

Đà Nẵng kiện toàn hàng loạt nhân sự chủ chốt HĐND, UBND

Đà Nẵng: Họp HĐND TP họp bất thường thay đổi nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo

Đà Nẵng: Họp HĐND TP họp bất thường thay đổi nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo