Khánh thành trụ sở làm việc mới của Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

Khánh thành trụ sở làm việc mới của Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

Khánh thành trụ sở làm việc mới của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng

Khánh thành trụ sở làm việc mới của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng

Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND Đà Nẵng có trụ sở mới sau chia tách

Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND Đà Nẵng có trụ sở mới sau chia tách

Thành ủy Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều cán bộ

Thành ủy Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều cán bộ

Đà Nẵng: Khuyến khích mua sắm, sử dụng xe ô tô điện tại các sở, ban, ngành

Đà Nẵng: Khuyến khích mua sắm, sử dụng xe ô tô điện tại các sở, ban, ngành

Đà Nẵng thành lập Ủy ban bầu cứ đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP khóa X (2021 – 2026)

Đà Nẵng thành lập Ủy ban bầu cứ đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP khóa X (2021 – 2026)

Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ thi công tại nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý

Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ thi công tại nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý

Đà Nẵng thúc tiến độ nút giao 3 tầng hơn 723 tỉ đồng

Đà Nẵng thúc tiến độ nút giao 3 tầng hơn 723 tỉ đồng

Cần xem trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cần xem trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

Thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng tái lập Văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng tái lập Văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng: Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố

Đà Nẵng: Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố

Đà Nẵng công bố quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP

Đà Nẵng công bố quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP

Đà Nẵng tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND và UBND

Đà Nẵng tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND và UBND

Đà Nẵng: Tái lập văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng: Tái lập văn phòng UBND thành phố

Công bố quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng

Công bố quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND

Đà Nẵng thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND

Đà Nẵng tách văn phòng và điều động hàng loạt cán bộ

Đà Nẵng tách văn phòng và điều động hàng loạt cán bộ

Mức phí mới về sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô-tô trên địa bàn Đà Nẵng

Mức phí mới về sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô-tô trên địa bàn Đà Nẵng

Từ 2021, Đà Nẵng thay đổi mức thu phí đỗ xe tuyến đường trung tâm

Từ 2021, Đà Nẵng thay đổi mức thu phí đỗ xe tuyến đường trung tâm

Đà Nẵng miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn

Từ ngày 1/1/2020, Đà Nẵng áp dụng mức thu mới về sử dụng lòng đường để đỗ xe ô tô

Từ ngày 1/1/2020, Đà Nẵng áp dụng mức thu mới về sử dụng lòng đường để đỗ xe ô tô

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Chuẩn bị nhân sự ứng cử ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng khóa mới

Chuẩn bị nhân sự ứng cử ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng khóa mới

Chủ tịch TP Đà Nẵng nói về hướng xử lý việc 13 trường chọn sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều

Chủ tịch TP Đà Nẵng nói về hướng xử lý việc 13 trường chọn sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều

Đà Nẵng giữ quan điểm không cho các tuyến xe buýt liền kề vào trung tâm thành phố

Đà Nẵng giữ quan điểm không cho các tuyến xe buýt liền kề vào trung tâm thành phố

Đà Nẵng chi 112,4 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân

Đà Nẵng chi 112,4 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch HĐND thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch HĐND thành phố

Tân Chủ tịch UBND Đà Nẵng mong muốn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân

Tân Chủ tịch UBND Đà Nẵng mong muốn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân

Đà Nẵng có Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND mới

Đà Nẵng có Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND mới

Chân dung tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng vừa được bầu

Chân dung tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng vừa được bầu

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Nho Trung: 'Đau đáu với lời hứa trước cử tri'

Ông Nguyễn Nho Trung: 'Đau đáu với lời hứa trước cử tri'

Ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đồng chí Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đồng chí Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng có tân Chủ tịch Thành phố và Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Đà Nẵng có tân Chủ tịch Thành phố và Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND thành phố

Đà Nẵng bầu Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND thành phố

Đà Nẵng bầu Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND thành phố

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế- xã hội

Đà Nẵng tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế- xã hội

Tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng là ai?

Tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng là ai?