Quốc hội bắt đầu công tác nhân sự để bầu Chủ tịch nước

16h30 hôm nay, Quốc hội họp về công tác nhân sự. Việc bầu Chủ tịch nước sẽ diễn ra sáng 22/5, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều 21/5, Quốc hội họp về công tác nhân sự.

Chiều 21/5, Quốc hội họp về công tác nhân sự.

Theo chương trình làm việc, chiều 21/5, Quốc hội sẽ bắt đầu quy trình kiện toàn nhân sự đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước.

Từ 16h30 chiều nay, Quốc hội họp về công tác nhân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Các đại biểu thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử đề Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sáng 22/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước (nếu có). Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cũng trong sáng mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Tân Chủ tịch nước sau đó tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Hoạt động này được phát trực tiếp trên VTV1, VOV, Truyền hình Quốc hội.

Theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (diễn ra trong các ngày 16-18/5), Trung ương thống nhất cao và giới thiệu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước.

Hôm qua (20/5), Quốc hội đã hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Trong lời tuyên thệ, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội 2014, chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước sẽ do Quốc hội bầu từ các đại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch nước tuyên thệ gì?

Theo Điều 31 Nghị quyết số 71/2022/QH15, tại lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Ngoài ra, Chủ tịch nước quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao.

Anh Lê

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/quoc-hoi-bat-dau-cong-tac-nhan-su-de-bau-chu-tich-nuoc-post175063.html?utm_source=web_vt&utm_medium=home_noibat_vt&utm_campaign=noibat