Ông Lê Thành Huấn phụ trách Sở GTVT tỉnh Cà Mau

Sau khi giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Cà Mau về hưu, ông Lê Thành Huấn, Phó giám đốc được giao phụ trách Sở.

Ngày 21/5, theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh đã có quyết định giao ông Lê Thành Huấn, Phó giám đốc Sở GTVT phụ trách, điều hành Sở.

Trước đó, ông Hồ Hoàn Tất, Giám đốc Sở đã có quyết định nghỉ hưu theo quy định từ ngày 1/5/2024.

Ông Lê Thành Huấn (người đứng) được chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định giao phụ trách Sở GTVT tỉnh Cà Mau cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc Sở (Ảnh: Sở GTVT Cà Mau).

Ông Lê Thành Huấn (người đứng) được chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định giao phụ trách Sở GTVT tỉnh Cà Mau cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc Sở (Ảnh: Sở GTVT Cà Mau).

Đồng thời, UBND tỉnh Cà Mau cũng có thông báo về việc giao cho ông Lê Thành Huấn làm nhiệm vụ Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh (điều hành công việc của Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) đến khi kiện toàn chức danh giám đốc Sở.

Ông Lê Thành Huấn (53 tuổi, quê quán xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), trình độ Cao cấp chính trị, Thạc sĩ Cầu đường.

Như vậy, hiện tại Sở GTVT tỉnh Cà Mau có ông Lê Thành Huấn, là Phó giám đốc phụ trách Sở và hai phó giám đốc là ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Lê Chí Nguyện.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ong-le-thanh-huan-phu-trach-so-gtvt-tinh-ca-mau-192240521091345763.htm