Cà Mau: Giám đốc Sở Xây dựng dẫn đầu danh sách phiếu tín nhiệm thấp

Cà Mau: Giám đốc Sở Xây dựng dẫn đầu danh sách phiếu tín nhiệm thấp

Cà Mau, Hòa Bình, Cần Thơ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Cà Mau, Hòa Bình, Cần Thơ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn có phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn có phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

Cà Mau, Sóc Trăng: Lãnh đạo chủ chốt có phiếu tín nhiệm cao

Cà Mau, Sóc Trăng: Lãnh đạo chủ chốt có phiếu tín nhiệm cao

Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

Đoạn đường ngàn tỷ Năm Căn – Đất Mũi xuống cấp sau hơn 2 năm sử dụng

Đoạn đường ngàn tỷ Năm Căn – Đất Mũi xuống cấp sau hơn 2 năm sử dụng

Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi bị xuống cấp nghiêm trọng

Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi bị xuống cấp nghiêm trọng

Cà Mau từ chối ủy thác bảo trì đường Hồ Chí Minh

Cà Mau từ chối ủy thác bảo trì đường Hồ Chí Minh

Cà Mau từ chối ủy thác bảo trì đường Hồ Chí Minh về Đất Mũi

Cà Mau từ chối ủy thác bảo trì đường Hồ Chí Minh về Đất Mũi

Cà Mau luân chuyển, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Cà Mau có tân Giám đốc Sở GTVT

Cà Mau có tân Giám đốc Sở GTVT

Cà Mau luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Cà Mau luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Thay đổi nhân sự lớn tại Cà Mau: Điều động, luân chuyển hàng loạt bí thư huyện ủy

Thay đổi nhân sự lớn tại Cà Mau: Điều động, luân chuyển hàng loạt bí thư huyện ủy

Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt tỉnh Cà Mau

Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt tỉnh Cà Mau