Lịch thi tốt nghiệp THPT 2024 và mốc thời gian cần lưu ý

Theo Bộ GDĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6. Trong đó, ngày 26/6 thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 27, 28/6 tổ chức coi thi; ngày 29/6 là lịch dự phòng.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần lưu ý những mốc thời gian khác liên quan đến trả Giấy báo dự thi, công bố kết quả, phúc khảo bài thi...

- Từ ngày 24/5 đến hết ngày 28/5, hoàn thành chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có); bàn giao danh sách thí sinh đăng ký dự thi và Phiếu Đăng ký dự thi hoặc túi hồ sơ Đăng ký dự thi (đối với thí sinh tự do) cho Sở GDĐT.

- Chậm nhất ngày 31/5, các đơn vị đăng ký dự thi nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ kèm theo.

- Từ ngày 1/6 đến 6/6, các đơn vị đăng ký dự thi nhập, rà soát dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp, dữ liệu về ưu tiên của thí sinh vào hệ thống Quản lý thi; in thông tin của thí sinh từ hệ thống Quản lý thi, cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

- Chậm nhất ngày 7/6, thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

- Chậm nhất ngày 11/6, các Hội đồng thi đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các điểm thi.

- Chậm nhất ngày 18/6, các đơn vị đăng ký dự thi in các tài liệu cho công tác tổ chức thi và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh.

- Từ ngày 27/6 - 29/6 tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

- Chậm nhất 17h ngày 14/7, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các Hội đồng thi tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT, đối sánh kết quả thi.

- 8h ngày 17/7, các Hội đồng thi công bố kết quả thi.

- Chậm nhất ngày 19/7, các Sở GDĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Chậm nhất ngày 21/7, các Sở GDĐT cập nhật vào hệ thống Quản lý thi, gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT, công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

- Chậm nhất ngày 23/7, Hiệu trưởng trường phổ thông cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả Học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh. Các Hội đồng thi in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

- Từ ngày 17/7 đến ngày 26/7, các đơn vị đăng ký dự thi thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.

- Chậm nhất ngày 4/8, các Hội đồng thi tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có).

- Chậm nhất ngày 9/8, các Sở GDĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

- Chậm nhất ngày 15/8, các Sở GDĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT.

T.Linh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lich-thi-tot-nghiep-thpt-2024-va-moc-thoi-gian-can-luu-y-10280569.html