Điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành, trong đó có một số điểm mới.

Cụ thể: quy định rõ các môn thi trong quy chế thi, để thí sinh thuận lợi hơn trong công tác đăng ký. Bổ sung quy định về các vật dụng thí sinh bị cấm đem vào phòng thi. Bổ sung yêu cầu đối với khu vực ra đề thi, in sao đề thi, làm phách trong Kỳ thi.

Trong đó, làm rõ thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi. Đồng thời, quy định cụ thể trong quy chế các vòng của khu vực ra đề thi, in sao đề thi, làm phách và nhiệm vụ của các vòng thi.

Quy chế cũng bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Quy chế cũng bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Quy chế cũng bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm để tạo sự công bằng cho thí sinh dự thi và các chứng chỉ ngoại ngữ đã được công nhận đến nay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức trong hai ngày 27, 28/6/2024.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức trong hai ngày 27, 28/6/2024.

Ngoài ra, còn có một số thay đổi chủ yếu về mặt kỹ thuật khác của các hội đồng ra đề, coi thi, chấm thi hoặc đưa các nội dung từ hướng dẫn tổ chức thi mọi năm vào trong quy chế để tính thống nhất thực hiện cao hơn trong quá trình tổ chức thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức trong hai ngày 27, 28/6/2024.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/diem-moi-trong-quy-che-thi-tot-nghiep-thpt-2024-243846.htm