Đại học đầu tiên ở Việt Nam đào tạo GenAI

Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đầu tiên của Việt Nam mở chương trình kỹ sư chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo Tạo sinh.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dai-hoc-dau-tien-o-viet-nam-dao-tao-genai-124512.htm