Hà Nội: Chủ tịch quận đối thoại với người dân về giải phóng mặt bằng dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

Sau 11 năm triển khai dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, trên địa bàn phường Yết Kiêu còn 36 hộ chưa bàn giao mặt bằng do chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ. Vì thế, Chủ tịch UBND quận Hà Đông đã trực tiếp đối thoại, gỡ vướng mặt bằng để thực hiện dự án.

Để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, mới đây (ngày 22/5) Chủ tịch UBND quận Hà Đông đã tổ chức đối thoại với các hộ dân phường Yết Kiêu (quận Hà Đông) chưa bàn giao mặt bằng.

Theo UBND quận Hà Đông, thực hiện dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, phường Yết Kiêu có 69 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức thuộc diện thu hồi đất với tổng diện tích đất bị thu hồi là 25.015m2. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 36 hộ chưa bàn giao đất thực hiện dự án.

Trước đó, ngày 23/02/2013, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1834/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) - Giai đoạn 1 với thời gian thực hiện dự án từ năm 2013-2015.

Năm 2016 UBND quận đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 và bàn giao cho Chủ đầu tư 16,15ha để thực hiện dự án.

Ngày 13/02/2019 UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 743/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư với thời gian thực hiện dự án từ năm 2013-2020 (giai đoạn 2).

Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa vẫn đang tắc về giải phóng mặt bằng

Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa vẫn đang tắc về giải phóng mặt bằng

Sau khi có Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, UBND quận Hà Đông đã thành lập Hội đồng bồi thường, Tổ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng Kế hoạch giải phóng mặt bằng và chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Đến nay UBND quận đã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ xong đối với toàn bộ phần diện tích của dự án với tổng số tiền là 372,1 tỷ đồng. Đồng thời, bàn giao cho Chủ đầu tư 28,54 để thực hiện Dự án.

Theo UBND quận Hà Đông, hiện còn lại là 0,61ha đất của 201 hộ gia đình, cá nhân chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Trong đó, địa bàn phường Yết Kiêu còn 36 hộ gia đình.

Người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại

Người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại

Tại buổi tiếp xúc, các hộ gia đình đề nghị UBND phường Yết Kiêu và các cơ quan chuyên môn quận Hà Đông xác định lại nguồn gốc đất đai của 32 hộ gia đình. Từ đó, xem xét xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng phù hợp và đề nghị bố trí tái định cư bằng đất.

Đại diện các cơ quan chuyên môn quận Hà Đông đã trao đổi, giải đáp các thắc mắc của người dân.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho biết, quá trình triển khai dự án chủ đầu tư đã thực hiện theo đúng quy định. Ví như, công bố, công khai các quyết định, các văn bản pháp lý, bản đồ và công khai trên địa bàn phường để nhân dân nắm rõ.

Trước những ý kiến và đề xuất của các hộ dân bà Cấn Thị Việt Hà đề nghị các phòng ban chuyên môn hướng dẫn cho UBND phường Yết Kiêu tiếp tục thu thập thêm hồ sơ tài liệu liên quan. Đồng thời, tham mưu UBND quận xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi tối đa cho các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án.

Thanh Hiếu

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-chu-tich-quan-doi-thoai-voi-nguoi-dan-ve-giai-phong-mat-bang-du-an-tram-bom-tieu-yen-nghia-post1639773.tpo