Cần sớm tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng | Hộp thư truyền hình | 15/06/2024

UBND huyện Sóc Sơn đang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án di dân ra ngoài vùng ảnh hưởng môi trường của Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, vùng bán kính 500m theo quyết định của UBND thành phố. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đang có một số vướng mắc, bất cập dẫn đến sự chưa đồng thuận của một số hộ dân.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/can-som-thao-go-vuong-mac-trong-giai-phong-mat-bang-hop-thu-truyen-hinh-15-06-2024-243909.htm