Hậu Lộc thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp Liên Hoa

Theo quy hoạch xây dựng vùng huyện Hậu Lộc đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4360/QĐ-UBND ngày 3/11/2021, trên địa bàn huyện Hậu Lộc quy hoạch phát triển 9 cụm công nghiệp (CCN) và 1 khu công nghiệp, trong đó CCN Liên Hoa với diện tích khoảng 38,82ha trên địa bàn 2 xã Liên Lộc và Hoa Lộc.

Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan CCN Liên Hoa.

Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan CCN Liên Hoa.

CCN Liên Hoa được thành lập tại Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa, với ngành nghề hoạt động gồm: sản xuất linh kiện phục vụ công nghiệp lắp ráp, phụ tùng điện, điện tử; sản xuất thiết bị cơ khí, linh kiện điện thoại; sản xuất các sản phẩm dược, vật tư y tế; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm, ngư nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; da giày....

Để thực hiện mục tiêu giải quyết thêm nhiều việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, huyện Hậu Lộc đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại CCN Liên Hoa. Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Lam Kinh được lựa chọn là nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN Liên Hoa với tổng mức khoảng 280 tỷ đồng. Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Lam Kinh xác định xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng CCN Liên Hoa đúng tiến độ nhằm hình thành một CCN với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại để thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh, nhất là sớm di dời các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư vào sản xuất tập trung tại CCN Liên Hoa.

Nhà đầu tư đã ưu tiên huy động các nguồn lực để triển khai các phần việc đã được UBND tỉnh và huyện Hậu Lộc giao. Đến trung tuần tháng 6/2024 nhà đầu tư đã hoàn thành hồ sơ dự án Quy hoạch chi tiết 1/500 và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Hoàn thành trích đo địa chính, báo cáo đánh giá tác động môi trường, phòng cháy, chữa cháy, thỏa thuận đấu nối giao thông, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, hoàn thành chuyển đổi đất lúa. Dự kiến, đến ngày 30/6/2025 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật CCN giai đoạn 1 (diện tích 21,71ha) đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để sản xuất, kinh doanh trong CCN trước ngày 1/7/2025. Dự kiến đến tháng 12/2026 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật CCN giai đoạn 2 để thu hút các dự án đầu tư thứ cấp; tổ chức lập và phê duyệt quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN trước ngày 31/12/2026.

Quá trình triển khai các phần việc, nhà đầu tư đã chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó có xử lý nước thải, chất thải và công tác quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạn tầng CCN theo quy định và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý CCN.

Diện tích ảnh hưởng giải phóng mặt bằng (GPMB) CCN Liên Hoa phải thu hồi đối với xã Hoa Lộc là 28,2ha với 379 hộ dân có đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng; xã Liên Lộc là 9,8ha với 121 hộ dân có đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Đơn vị tư vấn trích đo dự án đã phối hợp với huyện Hậu Lộc và UBND các xã liên quan đo vẽ và hoàn thiện hồ sơ trích đo phục vụ GPMB dự án. UBND huyện Hậu Lộc thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án để tiến hành công tác GPMB dự án. Đến nay, hội đồng bồi thường GPMB dự án đã phối hợp với UBND các xã, thôn, hộ dân bị ảnh hưởng hoàn thành công tác kiểm kê phần đất, tài sản trên đất; UBND các xã hoàn thành công tác xác định nguồn gốc sử dụng đất của các hộ làm cơ sở để thiết lập phương án, dự toán bồi thường và tiến hành công khai phương án, dự toán. Theo kế hoạch cuối tháng 6/2024 sẽ trình cơ quan chuyên môn thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường GPMB, quyết định thu hồi đất đối với xã Liên Lộc; trung tuần tháng 7/2024 phê duyệt phương án bồi thường GPMB, quyết định thu hồi đất đối với xã Hoa Lộc.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Trịnh Cao Sơn chỉ đạo các đơn vị và xã liên quan triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn, bàn giao mặt bằng CCN Liên Hoa đúng tiến độ cam kết.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Trịnh Cao Sơn chỉ đạo các đơn vị và xã liên quan triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn, bàn giao mặt bằng CCN Liên Hoa đúng tiến độ cam kết.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Trịnh Cao Sơn, cho biết: Với quan điểm “Doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế của huyện, thành công của người dân và doanh nghiệp phát triển là thành công của chính quyền”; trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, huyện Hậu Lộc đã tiến hành quy hoạch phát triển các trung tâm, các CCN để thu hút đầu tư; khuyến khích đầu tư theo hướng tập trung vào các dự án thu hút nhiều lao động, giải quyết việc làm và đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước. Hiện nay, huyện Hậu Lộc đã và đang tập trung GPMB 9 CCN, trong đó có 3 CCN đã được thành lập gồm CCN làng nghề Tiến Lộc, CCN Liên Hoa, CCN Hòa Lộc. Riêng CCN Liên Hoa có tổng mức đầu tư lớn, được thành lập trên địa bàn có đường giao thông thuận lợi, gần với các khu dân cư thuộc các xã vùng biển Hậu Lộc, nguồn lao động dồi dào. Việc thành lập CCN Liên Hoa có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của huyện Hậu Lộc. CCN Liên Hoa đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 lao động địa phương, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Huyện Hậu Lộc đã xây dựng hạ tầng đường giao thông kết nối CCN Liên Hoa với các tuyến đường của huyện Hậu Lộc. Huyện xác định tập trung GPMB CCN Liên Hoa, mục tiêu đặt ra đến cuối tháng 7/2024 bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 cho nhà đầu tư; tháng 9/2024 bàn giao toàn bộ mặt bằng CCN Liên Hoa.

UBND huyện Hậu Lộc đã và đang tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn như đất sản xuất cây màu ảnh hưởng GPMB, chủ yếu diện tích nhỏ lẻ, manh mún; một số diện tích sản xuất nông nghiệp do chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất... Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đã chủ động tuyên truyền để người dân chia sẻ, đồng thuận, tạo điều kiện cho công tác GPMB đúng quy định, sớm triển khai xây dựng hạ tầng CCN Liên Hoa. Đối với một số hộ chưa ký xác nhận kết quả đo hiện trạng thửa đất và biên bản kiểm kê tài sản trên đất (do gia đình đóng cửa đi làm ăn ở tỉnh ngoài), huyện và xã đã triển khai một số giải pháp cụ thể, phù hợp để các hộ ký hồ sơ theo tiến độ cam kết bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng CCN. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh. Huyện Hậu Lộc cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Bài và ảnh: Thùy Dương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/hau-loc-thu-hut-nguon-luc-dau-tu-ha-tang-cum-cong-nghiep-lien-hoa-216923.htm