Đề nghị dừng dự án khai thác mỏ đất, cát bãi bồi trên sông Thái Bình ở Hải Dương

Dự án khai thác lộ thiên mỏ đất, cát bãi bồi trên sông Thái Bình ở xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương có quyết định đầu tư từ tháng 2/2018. Đến nay dự án này vẫn chưa thể triển khai. Chủ đầu tư đã đề nghị UBND tỉnh cho phép dừng triển khai dự án.

Ngày 5/2/2018, UBND tỉnh Hải Dương có quyết định chủ trương đầu tư dự án khai thác lộ thiên mỏ đất, cát bãi bồi trên sông Thái Bình ở xã Tứ Xuyên (nay là xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Tổng diện tích đất giải phóng mặt bằng phục vụ dự án là 62,47 ha, liên quan đến 241 hộ dân ở xã Chí Minh. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 79,8 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư xây dựng Minh Đăng làm chủ đầu tư.

Tính đến tháng 6/2024, dự án mới giải phóng mặt bằng được 14,79 ha liên quan đến 144 thửa đất của các hộ dân, chi trả bồi thường số tiền khoảng 45,53 tỷ đồng. Phần đất đã được giải phóng mặt bằng nằm rải rác xung quanh dự án. Việc giải phóng mặt bằng gặp khó chủ yếu do người dân không đồng thuận với giá đền bù.

Một số hộ dân có diện tích đất thu hồi phục vụ dự án đã chuyển sang trồng cây ăn quả. Ảnh: Báo Hải Dương

Một số hộ dân có diện tích đất thu hồi phục vụ dự án đã chuyển sang trồng cây ăn quả. Ảnh: Báo Hải Dương

Trong đơn đề nghị với UBND tỉnh, Công ty CP Đầu tư xây dựng Minh Đăng cho rằng do trữ lượng khoáng sản được phép khai thác tại khu vực thực hiện dự án giảm sâu, tính hiệu quả không cao dẫn tới khó khăn khi tiếp tục thực hiện dự án. Trữ lượng khai thác khoáng sản được phép tại mỏ đất, cát sông Thái Bình ở địa phận xã Chí Minh chỉ còn 679.493 m3, giảm 2.717.971 m3 so với trữ lượng được cấp phép khai thác.

Chủ đầu tư đã đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận cho phép dừng hoạt động Dự án khai thác mỏ lộ thiên mỏ đất, cát ở xã Chí Minh; nhận lại tiền là các chi phí đã nộp để thực hiện dự án nhưng lại chưa thực hiện được. Doanh nghiệp cũng đề nghị UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích dự án này sang trồng cây, nuôi thủy sản và bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng cho công ty.

Sông Hồng

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/de-nghi-dung-du-an-khai-thac-mo-dat-cat-bai-boi-tren-song-thai-binh-o-hai-duong-89164.html