Bà Rịa - Vũng Tàu: Yêu cầu doanh nghiệp lên phương án trả nợ tiền nước

Liên quan đến việc áp lực nguồn nước vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 giảm mạnh, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và đời sống công nhân, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa làm việc với Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ để thống nhất phương án, lộ trình thanh toán công nợ tiền nước.

Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (gọi tắt là FIDC) nợ tiền nước của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ nhiều tháng liền dẫn đến việc Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ buộc phải giảm áp lực nước cấp cho Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 để yêu cầu FIDC thanh toán công nợ tiền nước.

KCN Mỹ Xuân A, tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

KCN Mỹ Xuân A, tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhận được thông tin Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ có Văn bản số 54/CNPM-KD ngày 04/6/2024 gửi FIDC về việc giảm áp lực và lưu lượng cấp nước vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 do nợ nhiều tháng tiền nước, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu FIDC làm việc với Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ để thống nhất phương án, lộ trình thanh toán công nợ tiền nước.

Theo quy định, đơn vị cấp nước cho Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 là Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ và FIDC phải có trách nhiệm bảo đảm hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ.

Hiện nay, FIDC và Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ đã có hợp đồng về cung cấp nước cho Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 nên hai bên phải có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản của hợp đồng đã ký kết, trường hợp có tranh chấp, phải giải quyết theo quy định của hợp đồng và pháp luật Việt Nam.

UBND tỉnh yêu cầu FIDC tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, phải hợp tác, khẩn trương làm việc với Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ để thống nhất phương án, lộ trình thanh toán tiền nước nhằm bảo đảm việc sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư thứ cấp tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2. Mọi hành vi cố ý làm trái quy định của pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp FIDC vẫn không tuân thủ, không có trách nhiệm dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại của các nhà đầu tư thứ cấp, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo chuyển các hồ sơ có liên quan sang cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Phan Trà

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ba-ria-vung-tau-yeu-cau-doanh-nghiep-len-phuong-an-tra-no-tien-nuoc-436361.html