Gia hạn thời hạn rà soát áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép có xuất xứ từ Trung Quốc

Bộ Công thương cho biết, vừa ban hành Quyết định số 1377/QĐ-BCT về việc gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Ttung Quốc.

Trước đó, ngày 13/10/2021, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2301/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Vụ việc: ER01.AD03).

Gia hạn thời hạn rà soát áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép có xuất xứ từ Trung Quốc. Ảnh: TL

Theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương, thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá không quá 9 tháng kể từ ngày có quyết định rà soát (tức ngày 13/7/2022), trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần nhưng không quá 3 tháng.

Căn cứ theo thực tiễn vụ việc, để có thêm thời gian xem xét và đảm bảo việc điều tra được tiến hành một cách toàn diện, khách quan, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 1377/QĐ-BCT về việc gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Thời hạn rà soát cuối kỳ vụ việc được gia hạn đến ngày 5/9/2022./.

Nguyễn Vân

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/gia-han-thoi-han-ra-soat-ap-dung-bien-phap-chong-ban-pha-gia-thep-co-xuat-xu-tu-trung-quoc-108889.html