Có phải bà Trương Thị Mai đã chính thức không còn là đại biểu Quốc hội?

Căn cứ theo các quy định tại Điều 38 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, bà Trương Thị Mai đã chính thức không còn là đại biểu Quốc hội kể từ ngày 16-5.

Như PLO đã thông tin, vào chiều ngày 16-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đối với bà Trương Thị Mai, ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan; căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; căn cứ Tờ trình của Ban Công tác đại biểu; xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH ngày 13-5 của bà Trương Thị Mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV đối với bà Trương Thị Mai, thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình, đơn vị bầu cử số 02 gồm các huyện: Kim Bôi, Cao Phong, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Yên Thủy.

 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi các chức vụ. Ảnh: VT

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi các chức vụ. Ảnh: VT

Từ việc này, nhiều bạn đọc của Pháp Luật TP.HCM nêu thắc mắc, với Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành thì bà Trương Thị Mai đã chính thức không còn là ĐBQH hay phải chờ tới Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV (dự kiến diễn ra từ ngày 20-5 đến 27-6) để Quốc hội quyết định việc bà Mai xin thôi làm ĐBQH?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014: “Đại biểu Quốc hội có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác. Việc chấp nhận đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ do Quốc hội quyết định; trong thời gian Quốc hội không họp thì do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.”

Cạnh đó, khoản 3 Điều 38 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 cũng quy định: “Đại biểu Quốc hội thôi làm nhiệm vụ đại biểu kể từ ngày Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu.”

Từ các quy định trên, có thể khẳng định việc bà Trương Thị Mai đã chính thức không còn là ĐBQH kể từ ngày 16-5 (ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV đối với bà Trương Thị Mai).

Tại Kỳ họp tới đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ làm thủ tục báo cáo với Quốc hội về việc trên theo quy định.

MINH CHUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/co-phai-ba-truong-thi-mai-da-chinh-thuc-khong-con-la-dai-bieu-quoc-hoi-post791057.html