Tuyên truyền pháp luật gắn với việc thực hiện các phong trào Thi đua yêu nước

Tuyên truyền pháp luật gắn với việc thực hiện các phong trào Thi đua yêu nước

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên có vai trò rất quan trọng công tác tuyên truyền,...
Kiên quyết không để lọt những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội

Kiên quyết không để lọt những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội

Cán bộ Quân đội, Công an ứng cử ĐBQH phải có quân hàm từ Đại tá trở lên

Cán bộ Quân đội, Công an ứng cử ĐBQH phải có quân hàm từ Đại tá trở lên

Cụ thể hóa tiêu chuẩn về trình độ, độ tuổi và sức khỏe ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp

Cụ thể hóa tiêu chuẩn về trình độ, độ tuổi và sức khỏe ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp

Không để lọt những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội

Không để lọt những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội

Ông Phạm Minh Chính: Không để lọt vào Quốc hội những người chạy chức, chạy quyền

Ông Phạm Minh Chính: Không để lọt vào Quốc hội những người chạy chức, chạy quyền

Ông Phạm Minh Chính: Không để lọt những người chạy chức quyền vào Quốc hội

Ông Phạm Minh Chính: Không để lọt những người chạy chức quyền vào Quốc hội

Tổ chức bầu cử dân chủ, an toàn và tiết kiệm tại Hải Phòng

Tổ chức bầu cử dân chủ, an toàn và tiết kiệm tại Hải Phòng

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của MTTQ

Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của MTTQ

Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của MTTQ

Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của MTTQ

Bầu cử đại biểu Quốc hội: Đảm bảo khách quan trong tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội: Đảm bảo khách quan trong tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử

Công tác bầu cử phải được hiện nghiêm túc, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật

Công tác bầu cử phải được hiện nghiêm túc, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật

MTTQ các cấp phải thể hiện rõ trách nhiệm trong công tác hiệp thương bầu cử

MTTQ các cấp phải thể hiện rõ trách nhiệm trong công tác hiệp thương bầu cử

'Công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ'

'Công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ'

Phát huy sức mạnh của toàn dân khi tham gia công tác bầu cử

Phát huy sức mạnh của toàn dân khi tham gia công tác bầu cử

ĐOÀN ĐBQH TỈNH CAO BẰNG: TỰ HÀO MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG

ĐOÀN ĐBQH TỈNH CAO BẰNG: TỰ HÀO MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG

'Có sự đột phá mạnh mẽ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của Quốc hội'

'Có sự đột phá mạnh mẽ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của Quốc hội'

Nhiều chính sách mới, quy định mới có hiệu lực

Nhiều chính sách mới, quy định mới có hiệu lực

11 Luật có hiệu lực từ hôm nay (1-1-2021)

11 luật, bộ luật nào sẽ có hiệu lực từ hôm nay 1/1/2021?

11 luật, bộ luật nào sẽ có hiệu lực từ hôm nay 1/1/2021?

11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

Mười một luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2021

Mười một luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2021

Điểm qua một số luật, bộ luật có hiệu lực từ đầu năm 2021

Điểm qua một số luật, bộ luật có hiệu lực từ đầu năm 2021

Những điểm mới của 11 luật, bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

Những điểm mới của 11 luật, bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

Cựu đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch: Bộ Tư pháp lên tiếng

Cựu đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch: Bộ Tư pháp lên tiếng

Kiên Giang: Triển khai 7 đạo luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ chín

Kiên Giang: Triển khai 7 đạo luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ chín

9 Luật có hiệu lực từ 1 - 1 - 2021

9 Luật có hiệu lực từ 1 - 1 - 2021

23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND khóa mới

23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND khóa mới

Đại biểu quốc hội: Đã làm thì không 'sợ'

Đại biểu quốc hội: Đã làm thì không 'sợ'

Ông Phạm Phú Quốc chính thức bị bãi nhiệm vì vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội

Ông Phạm Phú Quốc chính thức bị bãi nhiệm vì vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội

Chính thức miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chính thức miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

Quốc hội ghi nhận đóng góp của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Thống đốc Lê Minh Hưng

Quốc hội ghi nhận đóng góp của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Thống đốc Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với ông Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với ông Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh

Quốc hội tán thành miễn nhiệm Bộ trưởng với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc với ông Lê Minh Hưng

Quốc hội tán thành miễn nhiệm Bộ trưởng với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc với ông Lê Minh Hưng

Vì lợi ích chung

Vì lợi ích chung

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc

Ông Phạm Phú Quốc bị bãi nhiệm đại biểu quốc hội

Ông Phạm Phú Quốc bị bãi nhiệm đại biểu quốc hội

Ông Phạm Phú Quốc làm gì sau bị bãi miễn ĐBQH?

Ông Phạm Phú Quốc làm gì sau bị bãi miễn ĐBQH?

Chính thức bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc

Chính thức bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc