139 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng đại học

Năm 2024, cả nước có 139 học sinh đã tham gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực được miễn thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng.

Bộ GDĐT vừa ban hành công văn số 2358/BGDĐT-QLCL về việc miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2024.

Theo công văn này, trong kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2024 có 139 học sinh lớp 12 tham gia dự thi.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT thực hiện việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT đối với các thí sinh có tên trong danh sách.

Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng thực hiện việc xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2024 theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-GDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT đối với các thí sinh có tên trong danh sách.

Theo danh sách này, môn Toán có 30 học sinh, môn Vật lý có 30 học sinh, môn Hóa học có 25 học sinh, môn Sinh học có 27 học sinh, và môn Tin học có 27 học sinh.

Danh sách các học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng như sau:

Nguyễn Hoài

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/139-hoc-sinh-duoc-mien-thi-tot-nghiep-thpt-va-tuyen-thang-dai-hoc-10280568.html