Từ ngày mai (22.4), Hà Nội cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22.4 đến ngày 22.6, Sở Tư pháp Hà Nội sẽ thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID).

Ngày 21.4, Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, từ ngày 22.4 sẽ triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đối với các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp phiếu ý lịch tư pháp thì thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.v...).

Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử (được ký số) có giá trị pháp lý như bản gốc phiếu lý lịch tư pháp giấy.

Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP.Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.v...).

Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy) thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại bộ phận "một cửa" Sở Tư pháp TP.Hà Nội.

UBND TP.Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thực hiện yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID; xây dựng các phương án, cách thức hỗ trợ người dân khi có nhu cầu thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp được nhanh chóng, thuận lợi.

UBND TP.Hà Nội giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện thí điểm quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID bảo đảm cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

VNeID là ứng dụng do Bộ Công an xây dựng và quản lý để xử lý các yêu cầu đăng ký, cấp và quản lý định danh, xác thực điện tử; quản lý sử dụng thông tin định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID sẽ mang lại nhiều lợi ích như: Người dân có thể yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet, không cần đến trực tiếp các cơ quan có thẩm quyền; người dân theo dõi được trạng thái xử lý hồ sơ; người dân có thể sử dụng phiếu lý lịch tư pháp (bản điện tử) để thực hiện các thủ tục hành chính khác.

Tuyết Nhung

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tu-ngay-mai-22-4-ha-noi-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-tren-vneid-216311.html