Ngành công an xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, kể cả ở cấp cao

Ngành công an xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, kể cả ở cấp cao

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, năm 2020 và nhiệm kỳ vừa qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng,...

Giữ vững an ninh, trật tự để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước

Lâm Đồng cấm ghi hình, chụp ảnh nhiều địa điểm: Vướng chỗ nào thì sẽ sửa cho hợp lý

Lâm Đồng cấm ghi hình, chụp ảnh nhiều địa điểm: Vướng chỗ nào thì sẽ sửa cho hợp lý

Từ ngày 12.10: Cấm chụp ảnh, tập trung đông người... ở một số khu vực của Đà Lạt

Từ ngày 12.10: Cấm chụp ảnh, tập trung đông người... ở một số khu vực của Đà Lạt

Lâm Đồng: Ban hành Quy định khu vực cấm quay phim, chụp ảnh

Lâm Đồng: Ban hành Quy định khu vực cấm quay phim, chụp ảnh

Đảng lãnh đạo toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân về mọi mặt

Đảng lãnh đạo toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân về mọi mặt

Từ ngày 12/10, nhiều địa điểm ở Lâm Đồng cấm chụp ảnh, ghi hình

Từ ngày 12/10, nhiều địa điểm ở Lâm Đồng cấm chụp ảnh, ghi hình

Lâm Đồng: Nhiều điểm cấm tập trung, ghi hình, chụp ảnh

Lâm Đồng: Nhiều điểm cấm tập trung, ghi hình, chụp ảnh

Mất mát về uy tín, danh dự là rất lớn

Mất mát về uy tín, danh dự là rất lớn

Tập huấn Luật Cảnh vệ

Tập huấn Luật Cảnh vệ

Thấy sai nhưng phải thành khẩn thì mới tiến bộ

Thấy sai nhưng phải thành khẩn thì mới tiến bộ

Hủy lắp đặt camera nhà riêng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, kiểm điểm trách nhiệm

Hủy lắp đặt camera nhà riêng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, kiểm điểm trách nhiệm