Từ 29/5, miễn lệ phí hộ tịch, đăng ký kinh doanh, cấp 'sổ đỏ',... khi làm thủ tục hành chính trực tuyến

Từ ngày 29/5/2024 đến hết năm 2025, TPHCM sẽ áp dụng chính sách mức thu lệ phí bằng 0 đồng đối với 5 loại hồ sơ thủ tục hành chính khi người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, thành phố sẽ áp dụng chính sách mức thu lệ phí bằng 0 đồng đối với 5 loại hồ sơ thủ tục hành chính khi người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, áp dụng từ ngày 29/5/2024 đến hết năm 2025.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 15, ngày 19/5 vừa qua, HĐND TPHCM đã thông qua chính sách mức thu lệ phí bằng 0 đồng đối với 5 loại hồ sơ thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố.

Có 5 loại hồ sơ thủ tục hành chính được áp dụng mức thu lệ phí 0 đồng gồm:

1- Lệ phí hộ tịch;

2- Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

3- Lệ phí đăng ký kinh doanh;

4- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất;

5- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Người dân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn hay Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn sẽ được miễn phí hoàn toàn phí, lệ phí.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, đây là lần thứ hai TPHCM thực hiện chính sách miễn giảm lệ phí khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến. Trước đó, năm 2021, TPHCM là địa phương đầu tiên thực hiện chính sách miễn giảm 50% lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tu-29-5-mien-le-phi-ho-tich-dang-ky-kinh-doanh-cap-so-do-khi-lam-thu-tuc-hanh-chinh-truc-tuyen-119240521165252181.htm