Hải Dương hoàn thành thu hồi đất xây điểm dân cư mới số 1 thôn Tường Vu

Cơ quan chức năng huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục 4 hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao đất nhưng các hộ này vẫn không chấp hành.

Thực hiện thu hồi đất để triển khai xây dựng điểm dân cư mới. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Thực hiện thu hồi đất để triển khai xây dựng điểm dân cư mới. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Ngày 14/6, tỉnh Hải Dương đã tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với diện tích của 4 hộ gia đình ở xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành để triển khai xây dựng điểm dân cư mới số 1 thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa. Tổng diện tích thu hồi là 1.721m2.

Cụ thể, các thửa đất 749, 786 và 695 của gia đình ông Đoàn Hữu Quang đại diện chủ sử dụng đất; thửa đất số 702 của gia đình ông Đoàn Hữu Thành; thửa đất số 702, 766 và 765 của gia đình bà Đoàn Thị Chuyển và thửa đất 718,728,767, 717, 698 của gia đình bà Đỗ Thị Thuần. Các thửa đất trên đều thuộc tờ bản đồ số 06, tỷ lệ 1/2000 của xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành.

Đây là 4 hộ dân không chấp hành quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành về việc thu hồi đất xây dựng điểm dân cư.

 Thực hiện thu hồi đất để triển khai xây dựng điểm dân cư mới. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Thực hiện thu hồi đất để triển khai xây dựng điểm dân cư mới. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Trước đó, cơ quan chức năng huyện đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao đất nhưng các hộ này vẫn không chấp hành.

Sau khi đọc các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành, Ban thực hiện cưỡng chế đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng thửa đất cưỡng chế và bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư của huyện tại từng vị trí thửa đất được cưỡng chế. Việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện đúng trình tự, thủ tục, tuân thủ các quy định của pháp luật, an ninh trật tự được bảo đảm.

Theo ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành, ngày 6/6/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định 1149/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 điểm dân cư mới thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa.

Về quá trình thực hiện, ngày 29/9/2022, Ủy ban Nhân dân xã Cộng Hòa đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới số 1 thôn Tường Vu.

Ngày 20/5/2024, xã ban hành Quyết định 138 QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Dự án có tổng diện tích đất phải thu hồi là 13.483,6m2 gồm đất nông nghiệp của 49 hộ gia đình, cá nhân và diện tích do Ủy ban Nhân dân xã Cộng Hòa quản lý.

Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ công tác giúp việc cho hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng điểm dân cư.

Ngày 13/1/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất nông nghiệp cụ thể làm cơ sở để tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới số 1 và Điểm dân cư mới số 2 tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành.

Ngày 8/3/2023, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành đã ban hành quyết định số 181/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng điểm dân cư mới số 1 thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa.

Việc giải phóng mặt bằng cơ bản diễn ra thuận lợi, trước ngày 14/6/2024 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 11.762,6m2, đạt 87,2% tổng diện tích dự án. Còn 1.721m2 của 4 hộ gia đình ông Đoàn Hữu Quang đại diện chủ sử dụng đất, hộ gia đình ông Đoàn Hữu Thành, hộ gia đình bà Đoàn Thị Chuyển và hộ gia đình bà Đỗ Thị Thuần.

Các hộ đã ký xác nhận diện tích đất, cây cối, hoa màu, phương án bồi thường hỗ trợ nhưng chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

 Thực hiện thu hồi đất để triển khai xây dựng điểm dân cư mới. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Thực hiện thu hồi đất để triển khai xây dựng điểm dân cư mới. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Nhiều lần Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động, thuyết phục nhưng 4 hộ vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ.

Ngày 10/5/2024, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành đã ban hành 4 quyết định số 824/QĐ-UBND, 825/QĐ-UBND, 826/QĐ-UBND, 827/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đoàn Hữu Quang (đại diện chủ sử dụng đất), hộ ông Đoàn Hữu Thành, hộ bà Đoàn Thị Chuyển, Đỗ Thị Thuần.

Căn cứ các quy định về điều kiện cưỡng chế và đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành đã ban hành quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất xây dựng điểm dân cư mới số 1 thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa.

Từ ngày 7-13/6, Ban thực hiện cưỡng chế đã cùng địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng các hộ nói trên vẫn không nhận bồi thường, hỗ trợ.

Đến ngày 14/6, Ban thực hiện cưỡng chế đã tiến hành cưỡng chế thu hồi diện tích đất của các hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hai-duong-hoan-thanh-thu-hoi-dat-xay-diem-dan-cu-moi-so-1-thon-tuong-vu-post959172.vnp