Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng 21/5, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 Đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: K.L

Đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: K.L

Đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Bám sát quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2024, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Nghệ Anđã chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng.

Qua đó, góp phần phục vụ tốt công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm an ninh, trật tự và thúc đẩy công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

 Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh. Ảnh: K.L

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh. Ảnh: K.L

Hiện tỉnh đã thí điểm xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Nghệ An (IOC); Trung tâm Giám sát an toàn thông tin và an ninh mạng (SOC); Hoàn thành kết nối kỹ thuật từ nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh (LGSP) tới nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP/NĐXP) để khai thác theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hiện đã tích hợp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An để khai thác một số dữ liệu từ Trung ương như: Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (Bộ Công an); Cơ sở dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch đầu tư); Cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội Việt Nam)…

Đồng chí Nguyễn Xuân Khoa - Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Nghệ An) thông qua báo cáo nội dung hoạt động của Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: K.L

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng được quan tâm.

Qua đó, góp phần củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Công tác bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ.

 Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề cập đến vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia sử dụng mạng xã hội. Ảnh: K.L

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề cập đến vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia sử dụng mạng xã hội. Ảnh: K.L

6 tháng đầu năm 2024, lực lượng 35 toàn tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ số phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, các tin giả, tin sai sự thật, góp phần định hướng dư luận, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

 Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói về việc triển khai tuyên truyền "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu", " lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực" trên môi trường mạng. Ảnh: K.L

Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói về việc triển khai tuyên truyền "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu", " lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực" trên môi trường mạng. Ảnh: K.L

Lực lượng chức năng cũng đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý 27 trường hợp có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của các cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Qua đó, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 12 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước 75 triệu đồng.

Bên cạnh đó, triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ 26 vụ, phá 23 chuyên án, bắt giữ 215 đối tượng có hoạt động sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Hạ tầng công nghệ thông tin phát triển chưa đồng đều giữa các vùng, miền, chất lượng một số dịch vụ cơ bản ở các huyện miền núi còn thấp, hệ thống mạng máy tính chưa đồng bộ, chưa có thiết bị đảm bảo an toàn thông tin chuyên dụng.

 Đồng chí Võ Trọng Phú - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nêu một số nỗ lực và khó khăn trong công tác bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống máy tính của các sở, ban, ngành, địa phương. Ảnh: K.L

Đồng chí Võ Trọng Phú - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nêu một số nỗ lực và khó khăn trong công tác bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống máy tính của các sở, ban, ngành, địa phương. Ảnh: K.L

Số doanh nghiệp công nghệ thông tin phục vụ quá trình chuyển đổi số của tỉnh chưa nhiều, chưa có doanh nghiệp chuyên sâu về lĩnh vực an toàn thông tin. Các điều kiện về con người, trang bị về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng, phòng, chống tấn công mạng mặc dù đã được quan tâm đầu tư song chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

 Đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi về công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Ảnh: K.L

Đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi về công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Ảnh: K.L

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng

Sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, các thành viên của Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến; đồng thời, đề xuất một số giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tiểu ban trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 Đại diện lãnh đạo các ban, ngành là thành viên Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh dự họp. Ảnh: K.L

Đại diện lãnh đạo các ban, ngành là thành viên Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh dự họp. Ảnh: K.L

Phát biểu kết tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác an ninh, an toàn thông tin mạng trong giai đoạn mới; ghi nhận đánh giá cao kết quả hoạt động của các thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh trong thời gian qua.

 Đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.L

Đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.L

Đồng thời, đồng chí đề nghị thời gian tới, các thành viên tiểu ban tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tham mưu nâng cao vai trò của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các ngành, các địa phương trong công tác đảm bảo an toàn mạng, an ninh thông tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

 Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao, Công an Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao, Công an Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Huy động các nguồn lực, tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng.

Tăng cường rà soát, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc chống Đảng, Nhà nước; các loại tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng...

Khánh Ly

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/tieu-ban-an-toan-an-ninh-mang-tinh-nghe-an-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2024-post289675.html