Tổng giám đốc BHXH Việt Nam: Sẽ tăng lương hưu từ 1/7

Ngày 14/6, tại buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết, ngành BHXH điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/7, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tại phiên họp cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT, BHTN quý II/2024 diễn ra ngày 14/6, BHXH Việt Nam cho biết công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2023 với khoảng 18,3 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ là 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người (tương đương 6,77%) so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó BHXH tự nguyện là 1,62 triệu người, tăng 202 nghìn người (tương đương 14,25%) so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.

Thống kê của BHXH Việt Nam cũng cho thấy chỉ tính trong tháng 5/2024, ngành BHXH Việt Nam đã vận động, phát triển tăng mới hơn 100.000 người tham gia BHXH so với tháng 4/2024.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời, qua đó đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động và nhân dân. Ước trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành BHXH Việt Nam ước giải quyết và chi trả cho gần 8 triệu người hưởng các chế độ BHXH. Phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết 442,38 nghìn người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được lập danh sách chi trả trong tháng.

Bên cạnh đó, ngành thực hiện tốt công tác tác giải quyết, chi trả chế độ, đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho người có thẻ BHYT. Ước đến tháng 6/2024, cả nước có khoảng 89,552 triệu lượt người KCB BHYT nội trú và ngoại trú (tăng 6,563 triệu lượt người (tương đương 7,91%) so với cùng kỳ năm 2023); với số tiền giám định, thanh toán hơn 66,92 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHYT, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách BHYT, tạo thuận lợi cho các cơ sở KCB và đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia BHYT theo Luật định...

Theo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, Luật BHYT mở rộng quyền lợi, phạm vi BHYT. "Trước đây, thông tuyến BHYT từ huyện lên tỉnh, nay kể cả trên xuống dưới, ngang - dọc, trên tinh thần tối ưu hóa quỹ BHYT nhưng phải đảm bảo tốt nhất quyền lợi người tham gia", ông nói.

Đặc biệt, ngành đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHYT, tăng 1,22 triệu người (tương đương 1,37%) so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý thông tin về cải cách tiền lương, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết ngành sẽ điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/7, sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thy Lê

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//an-sinh/tong-giam-doc-bhxh-viet-nam-se-tang-luong-huu-tu-1-7-1100415.html