Đổ xăng đốt cả nhà đang ngủ: Rõ một số đối tượng?

Đổ xăng đốt cả nhà đang ngủ: Rõ một số đối tượng?

Xem camera, chủ nhà tá hỏa phát hiện 2 kẻ lạ mặt đang tẩm xăng đốt nhà mình

Em nợ 430 triệu đồng, anh trai bị 2 thanh niên bịt mặt đến phóng hỏa đốt nhà

Em nợ 430 triệu đồng, anh trai bị 2 thanh niên bịt mặt đến phóng hỏa đốt nhà

Clip: Chủ nhà tá hỏa khi xem camera thấy 2 kẻ lạ mặt đang tẩm xăng đốt nhà ở Thanh Hóa

Clip: Chủ nhà tá hỏa khi xem camera thấy 2 kẻ lạ mặt đang tẩm xăng đốt nhà ở Thanh Hóa

Kẻ lạ châm lửa đốt cả nhà: Kinh hoàng tín dụng đen?

Kẻ lạ châm lửa đốt cả nhà: Kinh hoàng tín dụng đen?

Đang khoanh vùng đối tượng trong vụ phóng hỏa đốt nhà ở Sầm Sơn

Đang khoanh vùng đối tượng trong vụ phóng hỏa đốt nhà ở Sầm Sơn

Qua camera, người đàn ông tá hóa phát hiện 2 đối tượng lạ mặt nghi tưới xăng rồi châm lửa đốt nhà mình lúc nửa đêm

Tưới xăng vào cửa cuốn nhà dân rồi châm lửa đốt

Tưới xăng vào cửa cuốn nhà dân rồi châm lửa đốt

Bị kẻ lạ đốt nhà lúc nửa đêm, 4 người may mắn thoát chết

Bị kẻ lạ đốt nhà lúc nửa đêm, 4 người may mắn thoát chết

Bị kẻ lạ đốt nhà khi đang ngủ