Học viên Học viện Biên phòng báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử K9

Học viên Học viện Biên phòng báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử K9

Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới

Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới

Chuyện đại học: Nhiều chưa hẳn đã tốt

Chuyện đại học: Nhiều chưa hẳn đã tốt

Khắc sâu và lan tỏa đạo đức, phong cách của Bác Hồ với mọi thế hệ người làm báo

Khắc sâu và lan tỏa đạo đức, phong cách của Bác Hồ với mọi thế hệ người làm báo

Bản lĩnh người làm báo

Bản lĩnh người làm báo

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam

Những nhà báo - chiến sĩ luôn đồng hành cùng Bộ đội Cụ Hồ mọi lúc, mọi nơi

Những nhà báo - chiến sĩ luôn đồng hành cùng Bộ đội Cụ Hồ mọi lúc, mọi nơi

Mỗi nhà báo phải thể hiện được lương tâm, trách nhiệm và bản lĩnh của mình

Mỗi nhà báo phải thể hiện được lương tâm, trách nhiệm và bản lĩnh của mình

Người làm báo phải có phẩm chất chính trị vững vàng

Người làm báo phải có phẩm chất chính trị vững vàng

V.I.Lênin đấu tranh chống chủ nghĩa dân túy ở Nga và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay