Chặn đứng 250 kg cá khoai đã ướp formol trên đường đi tiêu thụ

Chặn đứng 250 kg cá khoai đã ướp formol trên đường đi tiêu thụ

Xe tải mang biển kiểm soát 36C 212.06 vận chuyển 25 thùng cá khoai có trọng lượng 250 kg đã ướp formol đi...
Phát hiện xe tải vận chuyển cá khoai ướp phoóc-môn

Phát hiện xe tải vận chuyển cá khoai ướp phoóc-môn

Hãi hùng 250 kg cá khoai ướp foocmon đang ra nhà hàng, quán nhậu

Hãi hùng 250 kg cá khoai ướp foocmon đang ra nhà hàng, quán nhậu

Xe tải chở cá khoai ướp chất gây ung thư đi tiêu thụ

Xe tải chở cá khoai ướp chất gây ung thư đi tiêu thụ

Kẻ vận chuyển 2,5 tạ cá khoai nghi ướp phoóc-môn khai gì?

Kẻ vận chuyển 2,5 tạ cá khoai nghi ướp phoóc-môn khai gì?

Mua 250 kg cá khoai ướp phóc môn bán ra chợ kiếm lời

Mua 250 kg cá khoai ướp phóc môn bán ra chợ kiếm lời

Tạm giữ thủy sản có phóc–môn

Tạm giữ thủy sản có phóc–môn

Thanh Hóa: Bắt giữ xe tải chở 2,5 tạ cá khoai ướp phoóc môn đi tiêu thụ

Thanh Hóa: Bắt giữ xe tải chở 2,5 tạ cá khoai ướp phoóc môn đi tiêu thụ

Thu mua 2,5 tạ cá khoai ướp phoóc-môn từ Quảng Bình về Thanh Hóa tiêu thụ

Thu mua 2,5 tạ cá khoai ướp phoóc-môn từ Quảng Bình về Thanh Hóa tiêu thụ

Bắt xe tải vận chuyển 250 kg cá khoai ướp phoóc - môn

Bắt xe tải vận chuyển 250 kg cá khoai ướp phoóc - môn

Học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại cuộc thi phát minh, sáng chế tại Thái Lan

Học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại cuộc thi phát minh, sáng chế tại Thái Lan