Vụ Giám đốc Trung tâm văn hóa bán chuông: Chuyển hồ sơ qua Cơ quan điều tra

Chuyển hồ sơ vụ Giám đốc TTVH bán chuông qua Cơ quan điều tra

Chuyển hồ sơ vụ Giám đốc TTVH bán chuông qua Cơ quan điều tra

Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT mang chuông bán 'đồng nát'

Giám đốc tường trình không trung thực việc bán chuông cho đồng nát

Giám đốc tường trình không trung thực việc bán chuông cho đồng nát

Tạm đình chỉ công tác giám đốc cơ quan văn hóa bán chuông cổ

Tạm đình chỉ công tác giám đốc cơ quan văn hóa bán chuông cổ

Điều tra vụ chuông quý biến mất sau khi giám đốc kiểm tra kho

Điều tra vụ chuông quý biến mất sau khi giám đốc kiểm tra kho

Giám đốc Trung tâm văn hóa đem chuông bán đồng nát bị đình chỉ công tác

Bình Định: Đình chỉ Giám đốc Trung tâm văn hóa huyện mang chuông bán đồng nát

Giám đốc Trung tâm văn hóa đem chuông đồng bán phế liệu

Tạm đình chỉ Giám đốc Trung tâm văn hóa huyện tự ý mang chuông bán đồng nát

Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện mang chuông đồng trong kho bán đồng nát

GĐ Trung tâm lấy chuông bán đồng nát: 'Nhiều mâu thuẫn'

Đình chỉ Giám đốc Trung tâm văn hóa huyện mang chuông bán đồng nát

Đề xuất tạm đình chỉ Giám đốc Trung tâm Văn hóa đem chuông bán đồng nát

Bình Định: Đề xuất tạm đình chỉ công tác giám đốc trung tâm tự ý bán chuông đồng

Tạm đình chỉ Giám đốc Trung tâm văn hóa huyện mang chuông bán đồng nát

Giám đốc TTVH bị tố lấy chuông đồng đem bán

GĐ Trung tâm lấy chuông bán đồng nát: Bất ngờ chuông...chuộc về

Chuông cổ chuộc về là 'chuông rởm'

Xử lý nghiêm vụ giám đốc mang chuông cổ đi bán…đồng nát

Hồi âm bài báo 'Có hay không Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Tuy Phước bán chuông cổ?':UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo làm rõ

Bình Định: Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Tuy Phước tự ý lấy chuông đồng đem bán

Giám đốc trung tâm văn hóa huyện đem chuông đồng bán phế liệu

Giám đốc trung tâm văn hóa đem chuông đồng bán đồng nát: Tỉnh yêu cầu xử lý

Vụ chuông quý biến mất: Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu làm rõ

UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo xử lý vụ Giám đốc Trung tâm văn hóa bán chuông

Có hay không Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Tuy Phước bán chuông cổ?

GĐ Trung tâm lấy chuông bán đồng nát: Thu hồi chuông...đã bán

Quan văn hóa' Bình Định bán chuông đồng cho đồng nát: Mua lại... hết sai?

Xác minh vụ Giám đốc Trung tâm văn hóa bán chuông đồng nghi cổ vật cho đồng nát

Bị tố bán chuông bất thường, Giám đốc Trung tâm văn hóa 'tiền hậu bất nhất'

Giám đốc Trung tâm văn hóa ở Bình Định lấy chuông đồng bán đồng nát

Giám đốc Trung tâm văn hóa ở Bình Định lấy chuông đồng bán đồng nát

Giám đốc trung tâm văn hóa đem chuông đồng ra bán đồng nát

Giám đốc Trung tâm văn hóa ở Bình Định lấy chuông đồng bán đồng nát

Chiếc chuông quý biến mất sau khi Giám đốc Trung tâm Văn hóa 'kiểm tra' kho

Giám đốc trung tâm văn hóa phải giải trình việc lấy chuông bán đồng nát

GĐ Trung tâm văn hóa lấy chuông bán đồng nát: 'Chuông méo'

Bình Định: Giám đốc Trung tâm văn hóa huyện lấy chuông đi bán đồng nát

Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý