Miyazawa Kenji: Người chuyên chở giấc mơ

Miyazawa Kenji: Người chuyên chở giấc mơ

Ẩn dưới vẻ ngoài đơn giản của một tiểu thuyết viết cho trẻ con là cuộc tìm kiếm câu trả lời của chính...