Tri Tôn tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 13 ngày mất cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Tri Tôn tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 13 ngày mất cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ngày 17-6, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm cùng các đồng chí...
Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) sẽ bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) sẽ bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

HĐND tỉnh An Giang bầu khuyết một đại biểu so với số lượng ấn định

HĐND tỉnh An Giang bầu khuyết một đại biểu so với số lượng ấn định

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử HĐND tỉnh

Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử HĐND tỉnh

Gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị quân đội

Gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị quân đội

Gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tại thị trấn Mỹ Luông, xã Tấn Mỹ

Gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tại thị trấn Mỹ Luông, xã Tấn Mỹ

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến tiếp xúc cử tri huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến tiếp xúc cử tri huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

An Giang: Tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

An Giang: Tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND

Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và huyện Phú Tân gặp gỡ, tiếp xúc cử tri

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và huyện Phú Tân gặp gỡ, tiếp xúc cử tri

Cử tri mong người trúng cử vào Quốc hội và HĐND 'nói được, làm được'

Cử tri mong người trúng cử vào Quốc hội và HĐND 'nói được, làm được'

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh An Giang gặp gỡ, tiếp xúc cử tri huyện Thoại Sơn

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh An Giang gặp gỡ, tiếp xúc cử tri huyện Thoại Sơn

Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh An Giang gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri huyện Thoại Sơn

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh An Giang gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri huyện Thoại Sơn

Bầu cử QH và HĐND: Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử

Bầu cử QH và HĐND: Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử

Tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh An Giang

Tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri ở An Giang

Phó Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri ở An Giang

Gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Đoàn khảo sát HĐND tỉnh An Giang làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Châu Phú về công tác chuẩn bị bầu cử

Đoàn khảo sát HĐND tỉnh An Giang làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Châu Phú về công tác chuẩn bị bầu cử

Thường trực HĐND tỉnh An Giang khảo sát công tác bầu cử tại TP. Long Xuyên

Thường trực HĐND tỉnh An Giang khảo sát công tác bầu cử tại TP. Long Xuyên

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021 – 2026) theo từng đơn vị bầu cử

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021 – 2026) theo từng đơn vị bầu cử

Hiệp thương lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu

Hiệp thương lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026)

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026)

HĐND tỉnh An Giang thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

HĐND tỉnh An Giang thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Tổng kết hoạt động HĐND huyện Thoại Sơn khóa XI (nhiệm kỳ 2016- 2021)

Tổng kết hoạt động HĐND huyện Thoại Sơn khóa XI (nhiệm kỳ 2016- 2021)

Tiếp xúc cử tri gắn với đối thoại trực tiếp giữa Đảng, chính quyền và nhân dân

Tiếp xúc cử tri gắn với đối thoại trực tiếp giữa Đảng, chính quyền và nhân dân

Hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Họp Ban bầu cử HĐND tỉnh An Giang tại đơn vị bầu cử số 10 (An Phú)

Họp Ban bầu cử HĐND tỉnh An Giang tại đơn vị bầu cử số 10 (An Phú)

Hội nghị hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026)

Hội nghị hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026)

Thông qua nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh An Giang

Thông qua nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh An Giang

HĐND tỉnh An Giang tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa IX

HĐND tỉnh An Giang tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa IX

HĐND tỉnh An Giang giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Phú Tân

HĐND tỉnh An Giang giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Phú Tân

15 năm đóng BHXH đã đủ điều kiện hưởng lương hưu?

15 năm đóng BHXH đã đủ điều kiện hưởng lương hưu?

15 năm đóng BHXH đã đủ điều kiện hưởng lương hưu?

15 năm đóng BHXH đã đủ điều kiện hưởng lương hưu?

An Giang: Xét khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

An Giang: Xét khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Châu Phú

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Châu Phú

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang chúc mừng Giáng sinh tại các Giáo xứ huyện Phú Tân

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang chúc mừng Giáng sinh tại các Giáo xứ huyện Phú Tân

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2020 tại huyện Chợ Mới

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2020 tại huyện Chợ Mới

Trả lời phản ánh cử tri

Trả lời phản ánh cử tri

An Giang hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều, cận nghèo

An Giang hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều, cận nghèo

An Giang: 14 vụ chưa được giao tài sản trúng đấu giá

An Giang: 14 vụ chưa được giao tài sản trúng đấu giá

An Giang: Tỉ lệ thu gom rác đạt hơn 71%

An Giang: Tỉ lệ thu gom rác đạt hơn 71%

Cử tri An Giang phản ánh bị 1 công ty lương thực ép giá lúa

Cử tri An Giang phản ánh bị 1 công ty lương thực ép giá lúa