Giảm hội họp, tăng kiểm tra, giám sát

Lên tận rừng sâu khám bệnh, phát quà cho đồng bào Tây Nguyên

Lên tận rừng sâu khám bệnh, phát quà cho đồng bào Tây Nguyên

Con gái ung thư máu, bố mẹ nghèo chỉ biết hái lá cây về chữa

Con gái ung thư máu, bố mẹ nghèo chỉ biết hái lá cây về chữa

Con gái ung thư máu, bố mẹ nghèo chỉ biết hái lá cây về chữa

Con gái ung thư máu, bố mẹ nghèo chỉ biết hái lá cây về chữa

Xuống làm dân, quan mới thấm đòn

Xuống làm dân, quan mới thấm đòn

Bí thư huyện bị quát và chuyện công chức hách dịch, coi thường dân

Bí thư huyện bị quát và chuyện công chức hách dịch, coi thường dân

Chuyến 'vi hành' của Bí thư huyện và cách hành xử 'trăm dâu' đổ đầu… dân của cán bộ cấp cơ sở

Chuyến 'vi hành' của Bí thư huyện và cách hành xử 'trăm dâu' đổ đầu… dân của cán bộ cấp cơ sở

Mặc đồ bình dân 'vi hành', Bí thư huyện bị cán bộ xã trừng mắt quát 'có việc gì?'

Mặc đồ bình dân 'vi hành', Bí thư huyện bị cán bộ xã trừng mắt quát 'có việc gì?'

Công chức trợn mắt đe nẹt Bí thư: 'Do mất ngủ'

Công chức trợn mắt đe nẹt Bí thư: 'Do mất ngủ'

Bí thư huyện bị cấp dưới quát vì 'đóng vai' dân thường?

Bí thư huyện bị cấp dưới quát vì 'đóng vai' dân thường?

Bí thư Huyện ủy đi thị sát bị công chức đe nẹt nói gì?

Bí thư Huyện ủy đi thị sát bị công chức đe nẹt nói gì?

Bí thư huyện bị cán bộ xã trợn mắt, hất mặt quát 'có việc gì?'

Bí thư huyện bị cán bộ xã trợn mắt, hất mặt quát 'có việc gì?'

Bị công chức trợn mắt đe nẹt, Bí thư huyện nói gì?

Bị công chức trợn mắt đe nẹt, Bí thư huyện nói gì?

Gia Lai: Tân Bí thư huyện 'vi hành' chấn chỉnh lề lối làm việc

Gia Lai: Tân Bí thư huyện 'vi hành' chấn chỉnh lề lối làm việc

Bí thư huyện 'vi hành' và cái kết khi 'dám' đánh thức giấc ngủ của công chức xã

Bí thư huyện 'vi hành' và cái kết khi 'dám' đánh thức giấc ngủ của công chức xã

Bị bí thư huyện đánh thức khi ngủ trong giờ làm, công chức xã…nổi đóa

Bị bí thư huyện đánh thức khi ngủ trong giờ làm, công chức xã…nổi đóa

Bí thư huyện 'vi hành', cấp dưới vào nề nếp

Bí thư huyện 'vi hành', cấp dưới vào nề nếp

Kết hợp với tín ngưỡng, rừng được bảo vệ nghiêm ngặt

Kết hợp với tín ngưỡng, rừng được bảo vệ nghiêm ngặt