Cử tri Hoài Đức đề nghị quan tâm đến hệ thống giao thông nội huyện

Cử tri Hoài Đức đề nghị quan tâm đến hệ thống giao thông nội huyện

'Cán bộ luân chuyển chủ yếu lo an toàn' thì rất khó

Cán bộ chiến lược giỏi, có năng lực nhưng phải khỏe

Cán bộ chiến lược giỏi, có năng lực nhưng phải khỏe

'Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn'

'Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn'

Đề bạt cán bộ cấp chiến lược đừng thiên về bằng cấp, tuổi tác

Đề bạt cán bộ cấp chiến lược đừng thiên về bằng cấp, tuổi tác

Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Cần cơ chế để 'không có chỗ cho người không đủ điều kiện vào bộ máy'

Cần cơ chế để 'không có chỗ cho người không đủ điều kiện vào bộ máy'

Cán bộ cấp chiến lược là 'gốc của gốc'

Cán bộ cấp chiến lược là 'gốc của gốc'

Tình yêu Việt Nam trong hồi ký của một nhà giáo Mỹ

Tình yêu Việt Nam trong hồi ký của một nhà giáo Mỹ

Học để làm người

Học để làm người

Giáo sư Hoàng Tụy - Cây đại thụ ngành Toán học qua đời ở tuổi 92

Giáo sư Hoàng Tụy - Cây đại thụ ngành Toán học qua đời ở tuổi 92

Tuyên Quang đưa sản phẩm gỗ rừng trồng ra thị trường thế giới

Tuyên Quang đưa sản phẩm gỗ rừng trồng ra thị trường thế giới

Cả làng canh giữ báu vật nhà vua ban tặng hơn 1 thế kỷ

Cả làng canh giữ báu vật nhà vua ban tặng hơn 1 thế kỷ

Tấm lòng vàng của BTC giải thưởng Quả bóng vàng!

Tấm lòng vàng của BTC giải thưởng Quả bóng vàng!

Suy ngẫm về nhận định 'trong tương lai gần, tiếng Anh sẽ không tồn tại'

Suy ngẫm về nhận định 'trong tương lai gần, tiếng Anh sẽ không tồn tại'

Đề xuất công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai: Cần thay đổi chương trình giáo dục

Đề xuất công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai: Cần thay đổi chương trình giáo dục

Đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, nguyên Thứ trưởng Giáo dục: Thiếu ngôn ngữ này giống như người 'thọt chân'

Đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, nguyên Thứ trưởng Giáo dục: Thiếu ngôn ngữ này giống như người 'thọt chân'

Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: Cần cơ sở pháp lý để cả xã hội vào cuộc

Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: Cần cơ sở pháp lý để cả xã hội vào cuộc

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu: Kênh tham vấn mới của Chính phủ

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu: Kênh tham vấn mới của Chính phủ

'Hậu sinh khả úy'

'Hậu sinh khả úy'

'Nghi án' giáo sư đạo văn: Cần có kết luận công khai, minh bạch

'Nghi án' giáo sư đạo văn: Cần có kết luận công khai, minh bạch

Sự kiện 24/7: Giám đốc điện lực mất chức vì đi lễ

Sự kiện 24/7: Giám đốc điện lực mất chức vì đi lễ

Bộ trưởng Y tế bị khiếu nại về quản lý, đạo đức khi được phong giáo sư

Bộ trưởng Y tế bị khiếu nại về quản lý, đạo đức khi được phong giáo sư

Sự kiện 24/7: Địa phương về chúc Tết trung ương giảm mạnh

Sự kiện 24/7: Địa phương về chúc Tết trung ương giảm mạnh