Điều gì khiến ông Nguyễn Duy Hưng quyết 'thâu tóm' cổ phiếu FMC?

Điều gì khiến ông Nguyễn Duy Hưng quyết 'thâu tóm' cổ phiếu FMC?

Thực phẩm Sao Ta (FMC) dự kiến hoàn thành vượt kế hoạch 2018

Thực phẩm Sao Ta (FMC) dự kiến hoàn thành vượt kế hoạch 2018

Ông Nguyễn Duy Hưng: 'Tại PAN, người ta có thể cách chức tôi bất cứ lúc nào'

Ông Nguyễn Duy Hưng: 'Tại PAN, người ta có thể cách chức tôi bất cứ lúc nào'

Thực phẩm Sao Ta (FMC) dự kiến vượt kế hoạch lợi nhuận từ 40 - 50%

Thực phẩm Sao Ta (FMC) dự kiến vượt kế hoạch lợi nhuận từ 40 - 50%

Thủy sản Hùng Vương: ánh sáng cuối đường hầm?

Thủy sản Hùng Vương: ánh sáng cuối đường hầm?

Đối tác Nhật đã mua 10% cổ phần PAN với giá 61.000 đồng/cổ phiếu

Đối tác Nhật đã mua 10% cổ phần PAN với giá 61.000 đồng/cổ phiếu

Người phụ nữ vừa lọt top giàu nhất trên sàn chứng khoán là ai?

Người phụ nữ vừa lọt top giàu nhất trên sàn chứng khoán là ai?

PAN lãi ròng tăng gấp đôi cùng kỳ

PAN lãi ròng tăng gấp đôi cùng kỳ

Sao Ta hồi hộp trước ẩn số thị trường quý III

Sao Ta hồi hộp trước ẩn số thị trường quý III

Ma trận sở hữu chéo trên sàn chứng khoán Việt

Ma trận sở hữu chéo trên sàn chứng khoán Việt

Việt Thắng đổi chủ, chưa đổi vận

Việt Thắng đổi chủ, chưa đổi vận

Việt Thắng đổi chủ, chưa đổi vận

Việt Thắng đổi chủ, chưa đổi vận

CPTPP: Cổ phiếu dè dặt chờ chuyển biến từ doanh nghiệp

CPTPP: Cổ phiếu dè dặt chờ chuyển biến từ doanh nghiệp

AGF: Chênh vênh niềm tin trước thềm đại hội 2018

AGF: Chênh vênh niềm tin trước thềm đại hội 2018

'Ông trùm' chứng khoán Nguyễn Duy Hưng lại nhắm đến thủy sản

'Ông trùm' chứng khoán Nguyễn Duy Hưng lại nhắm đến thủy sản