Sao Mai Group kỳ vọng cán mốc doanh thu 14.000 tỷ đồng trong năm 2019

Sao Mai Group kỳ vọng cán mốc doanh thu 14.000 tỷ đồng trong năm 2019

Tập đoàn Sao Mai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019: Đồng thuận 'T ích lũy làm chuyện lớn'

Tập đoàn Sao Mai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019: Đồng thuận 'T ích lũy làm chuyện lớn'

IDI đạt mục tiêu 700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2019

IDI đạt mục tiêu 700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2019

Đại hội cổ đông I.D.I 'Kỳ vọng mở trang lịch sử mới cho ngành cá tra Việt Nam'

Đại hội cổ đông I.D.I 'Kỳ vọng mở trang lịch sử mới cho ngành cá tra Việt Nam'

Nhà máy đông lạnh thủy sản số 1 (IDI): Mỗi tháng tiết kiệm hàng trăm triệu đồng khi lắp điện mặt trời

Nhà máy đông lạnh thủy sản số 1 (IDI): Mỗi tháng tiết kiệm hàng trăm triệu đồng khi lắp điện mặt trời

' Sếu đầu đàn' năng lượng sạch

' Sếu đầu đàn' năng lượng sạch

'Sếu đầu đàn' năng lượng sạch

Đoàn công tác Bộ NN&PTNT cùng lãnh đạo 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp thăm và làm việc với Tập đoàn Sao Mai

Sao Mai tăng đà vượt kế hoạch lợi nhuận 2018