Thực phẩm Sao Ta báo lãi gần 50 tỷ đồng trong quý đầu năm

CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN, mã: FMC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2024.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.460 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2023. Giá vốn hàng bán tăng 47% lên 1.364,4 tỷ đồng. Lãi gộp đạt 96,3 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước đó.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 5% xuống 17 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 40% xuống 6,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng hơn 30 tỷ đồng, chi phí quản lý 19,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 26,7% và 28% so với cùng kỳ năm trước đó.

Kết quả lãi sau thuế của Fimex VN đạt 49,7 tỷ đồng, tăng 13,8% so với quý I/2023.

Lãi sau thuế của Fimex VN đạt 49,7 tỷ đồng, tăng 13,8% so với quý I/2023.

Tổng tài sản của FMC tính tới cuối tháng 3/2024 đạt 3.503 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Trữ tiền tăng 42% lên hơn 780 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khách hàng tăng tới 102% lên hơn 500 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 5,8% xuống 941,3 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm nhẹ xuống 1.212 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 1.201 tỷ đồng. Khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm tới 78% xuống 1,5 tỷ đồng. Vay ngắn hạn giảm 5,6% xuống 778,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 2,2% lên 2.291 tỷ đồng.

Theo Báo cáo thường niên vừa công bố, sang năm 2024, Sao Ta cho rằng, thách thức của ngành tôm vẫn sẽ còn kéo dài ít nhất 6 tháng đầu năm 2024, thậm chí có thể với quy mô và mức độ ảnh hưởng lớn hơn so với năm 2023. Trong đó, vấn đề căng thẳng tại Biển Đỏ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu tôm sang Mỹ và châu Âu; vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp của Mỹ có thể làm giảm lợi nhuận và sức cạnh tranh của doanh nghiệp tôm Việt.

“Trước những thách thức của ngành tôm năm 2023, FMC tiếp tục chọn Nhật Bản là thị trường chiến lược lâu dài, tập trung phát triển thị trường này, đồng thời từng bước thâm nhập vào thị trường Trung Quốc,” ông Hồ Quốc Lực thông tin tại báo cáo thường niên năm 2023 của FMC.

Ông Lực cũng cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm tôm chế biến sâu và chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác chống bán phá giá và chống trợ cấp trong năm 2024.

Năm 2024, Sao Ta đặt kế hoạch doanh số tiêu thụ chung đạt 210 triệu USD, tăng 5% so với kết quả thực hiện năm 2023; lãi trước thuế hợp nhất đạt 320 tỷ đồng, tăng 5,2%. Sản lượng tôm chế biến năm 2024 của doanh nghiệp dự kiến đạt 22.300 tấn, tăng 5,2% so với mức 21.198 tấn ghi nhận năm trước.

O.L

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/chung-khoan/thuc-pham-sao-ta-bao-lai-gan-50-ty-dong-trong-quy-dau-nam-122130.html