Hiệu quả từ việc số hóa tài liệu tại phiên tòa hình sự phúc thẩm

Hiệu quả từ việc số hóa tài liệu tại phiên tòa hình sự phúc thẩm

Vừa qua, Phòng Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7) VKSND tỉnh Hải...