Chevrolet Trailblazer, Ford Everest giảm giá cả trăm triệu

Chevrolet Trailblazer, Ford Everest giảm giá cả trăm triệu

Tiếp nối hai tháng trước đó, sang tháng 11, toàn bộ 3 phiên bản của Chevrolet Trailblazer đều được giảm giá...