Sâu lắng chương trình nghệ thuật 'Huyền thoại Truông Bồn'

Sâu lắng chương trình nghệ thuật 'Huyền thoại Truông Bồn'

Hơn 10.000 người tham dự chương trình nghệ thuật 'Huyền thoại Truông Bồn'

Hơn 10.000 người tham dự chương trình nghệ thuật 'Huyền thoại Truông Bồn'

Huyền thoại Truông Bồn: Khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong chiến tranh

Huyền thoại Truông Bồn: Khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong chiến tranh

Nghệ An: Kỷ niệm 49 năm chiến thắng Truông Bồn

Nghệ An: Kỷ niệm 49 năm chiến thắng Truông Bồn

Tổng Bí thư dự Chương trình nghệ thuật Huyền thoại Truông Bồn.

Tổng Bí thư dự Chương trình nghệ thuật Huyền thoại Truông Bồn.

Gần 10.000 người trực tiếp xem 'Huyền thoại Truông Bồn'

Gần 10.000 người trực tiếp xem 'Huyền thoại Truông Bồn'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Huyền thoại Truông Bồn'

Chương trình tri ân 'Truông Bồn – Bản hùng ca bất tử'

Chương trình tri ân 'Truông Bồn – Bản hùng ca bất tử'