OCOP tạo 'sức bật' cho nông nghiệp, nông thôn

OCOP tạo 'sức bật' cho nông nghiệp, nông thôn

Sau ba năm triển khai, chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) đã thu hút được sự quan tâm của người dân,...
Tân Châu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tân Châu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp: Tổ chức lớp kỹ năng may công nghiệp cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số Chăm TX. Tân Châu

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp: Tổ chức lớp kỹ năng may công nghiệp cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số Chăm TX. Tân Châu

TIN VẮN

Nuôi tôm hùm lồng kết hợp vẹm xanh, rong sụn

Nuôi tôm hùm lồng kết hợp vẹm xanh, rong sụn

Bình Dương đưa hàng Việt về khu, cụm công nghiệp

Bình Dương đưa hàng Việt về khu, cụm công nghiệp

Ngã Bảy quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngã Bảy quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngã Bảy quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngã Bảy quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao