Hỗ trợ và thưởng đến 100 triệu đồng cho sản phẩm đạt OCOP

Hỗ trợ và thưởng đến 100 triệu đồng cho sản phẩm đạt OCOP

Cầm tay chỉ việc, tập huấn cho các chủ thể có tiềm năng phát triển sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một...
Cả nước đã có 5.248 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cả nước đã có 5.248 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nông dân thời 4.0

Nông dân thời 4.0

Thời của sản phẩm OCOP

Thời của sản phẩm OCOP

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP năm 2021

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP năm 2021

Giúp sản phẩm OCOP vươn cao, bay xa...

Giúp sản phẩm OCOP vươn cao, bay xa...

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ: Phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ: Phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững

OCOP - 'Giấy thông hành' đưa nông sản tiếp cận thị trường

OCOP - 'Giấy thông hành' đưa nông sản tiếp cận thị trường

Đồng bằng sông Cửu Long: Đưa sản phẩm OCOP vươn xa

Đồng bằng sông Cửu Long: Đưa sản phẩm OCOP vươn xa

Ninh Thuận phát triển thêm 20 sản phẩm mới đạt chứng nhận OCOP

Ninh Thuận phát triển thêm 20 sản phẩm mới đạt chứng nhận OCOP

Vĩnh Phúc đẩy mạnh xuất, nhập khẩu hàng hóa

Dự kiến chi 57.000 tỷ đồng trong 5 năm tới để phát triển kinh tế nông thôn theo Chương trình OCOP

Dự kiến chi 57.000 tỷ đồng trong 5 năm tới để phát triển kinh tế nông thôn theo Chương trình OCOP

Phấn đấu 10.000 sản phẩm OCOP chuẩn 3 sao trở lên

Phấn đấu 10.000 sản phẩm OCOP chuẩn 3 sao trở lên

Nông dân Thủ đô trồng rau đạt chuẩn OCOP, vừa bán giá cao vừa xuất đi nước ngoài

Nông dân Thủ đô trồng rau đạt chuẩn OCOP, vừa bán giá cao vừa xuất đi nước ngoài

Hà Nội: Khu vực kinh tế tập thể đóng góp hơn 280 sản phẩm OCOP

Hà Nội: Khu vực kinh tế tập thể đóng góp hơn 280 sản phẩm OCOP

Hà Nội phát triển Chương trình OCOP: Nâng chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm

Hà Nội phát triển Chương trình OCOP: Nâng chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm

Phát triển thương hiệu đặc sản địa phương

Phát triển thương hiệu đặc sản địa phương

Nỗ lực cho mục tiêu nông thôn mới trong giai đoạn mới

Nỗ lực cho mục tiêu nông thôn mới trong giai đoạn mới

An Giang: Ngày hội OCOP có gì hấp dẫn?

An Giang: Ngày hội OCOP có gì hấp dẫn?

Huyện Gia Lâm: Khơi dậy nhiều tiềm năng từ Chương trình OCOP

Huyện Gia Lâm: Khơi dậy nhiều tiềm năng từ Chương trình OCOP

Các địa phương Hà Tĩnh đăng ký gần 200 ý tưởng sản phẩm OCOP năm 2021

Các địa phương Hà Tĩnh đăng ký gần 200 ý tưởng sản phẩm OCOP năm 2021

Chương trình OCOP khoác 'chiếc áo mới' cho các sản phẩm nông thôn

Chương trình OCOP khoác 'chiếc áo mới' cho các sản phẩm nông thôn

Lai Châu sẽ phát triển mới 75 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP

Lai Châu sẽ phát triển mới 75 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP

Tập trung phát triển HTX thích ứng với kinh tế thị trường

Tập trung phát triển HTX thích ứng với kinh tế thị trường

Nỗ lực nâng tầm sản phẩm địa phương

Nỗ lực nâng tầm sản phẩm địa phương

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025: Gỡ rào cản về cơ chế, chính sách

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025: Gỡ rào cản về cơ chế, chính sách

Tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu từ chương trình OCOP

Tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu từ chương trình OCOP

8 bài học kinh nghiệm Hòa Bình rút ra khi thực hiện chương trình OCOP

8 bài học kinh nghiệm Hòa Bình rút ra khi thực hiện chương trình OCOP

Khai thác tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp

Khai thác tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp

Bắc Giang: Gắn phát triển du lịch nông thôn với thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP

Bắc Giang: Gắn phát triển du lịch nông thôn với thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP

Khó khăn trong chế biến thảo dược ở Bình Liêu

Khó khăn trong chế biến thảo dược ở Bình Liêu

Hà Nội: Cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025

Hà Nội: Cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025

Bắc Ninh phê duyệt 81 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021

Bắc Ninh phê duyệt 81 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021

Hà Nội tiếp tục thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong năm 2021

Hà Nội tiếp tục thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong năm 2021

Bắc Ninh: Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chương trình OCOP

Bắc Ninh: Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chương trình OCOP

Chương trình OCOP: Trọng tâm trong phát triển kinh tế nông thôn Hà Tĩnh

Chương trình OCOP: Trọng tâm trong phát triển kinh tế nông thôn Hà Tĩnh

Hải Phòng phát triển và nâng tầm 335 sản phẩm OCOP

Hải Phòng phát triển và nâng tầm 335 sản phẩm OCOP

Cách làm của huyện dẫn đầu cả tỉnh về số lượng sản phẩm OCOP

Cách làm của huyện dẫn đầu cả tỉnh về số lượng sản phẩm OCOP

Nhân rộng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phấn đấu đến năm 2025, Bắc Kạn sẽ nâng cấp, hoàn thiện hơn 200 sản phẩm OCOP

Phấn đấu đến năm 2025, Bắc Kạn sẽ nâng cấp, hoàn thiện hơn 200 sản phẩm OCOP

Hà Nội đề xuất hoàn thiện chính sách phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2026

Hà Nội đề xuất hoàn thiện chính sách phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2026

Cả hệ thống chính trị Nghĩa Đàn vào cuộc xây dựng nông thôn mới

Cả hệ thống chính trị Nghĩa Đàn vào cuộc xây dựng nông thôn mới

Triển khai toàn diện, hiệu quả

Triển khai toàn diện, hiệu quả