Đồng Nai sẽ cung cấp 100% dịch vụ công online mức 4 ngay trong năm 2021

Đồng Nai sẽ cung cấp 100% dịch vụ công online mức 4 ngay trong năm 2021

Trong Chương trình chuyển đổi số của tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh đã đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2021 cung...
Quảng Ninh hướng tới chính quyền số

Quảng Ninh hướng tới chính quyền số

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số

Bộ LĐ-TB&XH 'đội sổ' về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Bộ LĐ-TB&XH 'đội sổ' về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Than Hà Lầm tổng kết Nghị quyết 17- NQ/ĐU và 531- NQ/ĐU

Than Hà Lầm tổng kết Nghị quyết 17- NQ/ĐU và 531- NQ/ĐU

Thu phí cao tốc Nhà nước đầu tư: Có thêm tiền để tái đầu tư đường

Thu phí cao tốc Nhà nước đầu tư: Có thêm tiền để tái đầu tư đường

Đại biểu đề nghị không tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật với 2 bộ quản lý

Đại biểu đề nghị không tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật với 2 bộ quản lý

Đại biểu đề nghị không nên tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật

Đại biểu đề nghị không nên tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật

ĐBQH đề nghị Quốc hội trả dự án Luật về cho Chính phủ nghiên cứu như 'trả hồ sơ điều tra lại'

ĐBQH đề nghị Quốc hội trả dự án Luật về cho Chính phủ nghiên cứu như 'trả hồ sơ điều tra lại'

Bộ trưởng GTVT: Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư để có nguồn tái đầu tư

Bộ trưởng GTVT: Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư để có nguồn tái đầu tư

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: 'Quản lý xe đưa đón học sinh là vấn đề đặc biệt quan trọng'

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: 'Quản lý xe đưa đón học sinh là vấn đề đặc biệt quan trọng'

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ

Hà Nội phê duyệt chủ trương làm 6 dự án đầu tư công quan trọng

Hà Nội phê duyệt chủ trương làm 6 dự án đầu tư công quan trọng

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Tăng cường phối hợp để tháo gỡ vướng mắc các dự án sử dụng vốn đầu tư công

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Tăng cường phối hợp để tháo gỡ vướng mắc các dự án sử dụng vốn đầu tư công

Bộ trưởng Bộ TT&TT phân tích về Chính phủ điện tử và Chính phủ số

Bộ trưởng Bộ TT&TT phân tích về Chính phủ điện tử và Chính phủ số

CÓ NÊN GIAO TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI

CÓ NÊN GIAO TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI

Người chiến đấu với 'nhiệm vụ bất khả thi' bằng cách nghĩ, cách làm mới

Người chiến đấu với 'nhiệm vụ bất khả thi' bằng cách nghĩ, cách làm mới

Bắc Kạn lập Tổ công tác triển khai đưa tối đa DVCTT lên mức 4

Bắc Kạn lập Tổ công tác triển khai đưa tối đa DVCTT lên mức 4

Các bộ, tỉnh phải hoàn thành nền tảng chia sẻ dữ liệu LGSP trong tháng 10

Các bộ, tỉnh phải hoàn thành nền tảng chia sẻ dữ liệu LGSP trong tháng 10

Chính phủ yêu cầu trình Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quý I/2021

Chính phủ yêu cầu trình Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quý I/2021

Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bến Tre sẽ cung cấp 100% DVCTT đủ điều kiện lên mức 4 trong tháng 10

Bến Tre sẽ cung cấp 100% DVCTT đủ điều kiện lên mức 4 trong tháng 10

Bình Phước đưa vào hoạt động 'bộ não điều hành kỹ thuật số' của tỉnh

Bình Phước đưa vào hoạt động 'bộ não điều hành kỹ thuật số' của tỉnh

Bình Phước đưa vào hoạt động 'bộ não điều hành kỹ thuật số' của tỉnh

Bình Phước đưa vào hoạt động 'bộ não điều hành kỹ thuật số' của tỉnh

Bộ TT&TT thúc giục các bộ, tỉnh đẩy nhanh dịch vụ công trực tuyến mức 4

Bộ TT&TT thúc giục các bộ, tỉnh đẩy nhanh dịch vụ công trực tuyến mức 4

Thủ tướng cảnh báo nhiều bộ, địa phương có tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến quá thấp

Thủ tướng cảnh báo nhiều bộ, địa phương có tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến quá thấp

Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử

Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử

Vì sao các bộ, tỉnh cần sớm kết nối với hệ thống PayGov?

Vì sao các bộ, tỉnh cần sớm kết nối với hệ thống PayGov?

Bộ TT&TT đã đưa 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức 4

Bộ TT&TT đã đưa 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức 4

Phần mềm hồ sơ sức khỏe đã được triển khai tại 8 tỉnh

Phần mềm hồ sơ sức khỏe đã được triển khai tại 8 tỉnh

Từ năm 2023, sơ yếu lý lịch điện tử sẽ thay thế bản giấy, giảm thiểu việc kê khai hồ sơ cán bộ

Từ năm 2023, sơ yếu lý lịch điện tử sẽ thay thế bản giấy, giảm thiểu việc kê khai hồ sơ cán bộ

Sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay sơ yếu lý lịch giấy từ năm 2023

Sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay sơ yếu lý lịch giấy từ năm 2023

Thêm tỉnh Bình Dương cán mốc 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4

Thêm tỉnh Bình Dương cán mốc 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4

Cơ sở dữ liệu về dân cư và đất đai là nền tảng phát triển Chính phủ điện tử

Cơ sở dữ liệu về dân cư và đất đai là nền tảng phát triển Chính phủ điện tử

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các CSDL quốc gia dân cư, đất đai

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các CSDL quốc gia dân cư, đất đai

Hơn 88% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 Bộ GTVT có phát sinh hồ sơ

Hơn 88% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 Bộ GTVT có phát sinh hồ sơ

Nha Trang: Nhiều chỉ tiêu phát triển đô thị không đạt

Nha Trang: Nhiều chỉ tiêu phát triển đô thị không đạt

Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về CSDL quốc gia Bảo hiểm

Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về CSDL quốc gia Bảo hiểm

5 bộ, 7 tỉnh thành đã cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến

5 bộ, 7 tỉnh thành đã cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến

12 bộ, tỉnh đã cán mốc cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4

12 bộ, tỉnh đã cán mốc cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4

12 bộ, tỉnh đã cán mốc cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4

12 bộ, tỉnh đã cán mốc cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4

Bắc Ninh ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử

Bắc Ninh ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử

Bộ TT&TT đã cung cấp 61 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỉ lệ 30%

Bộ TT&TT đã cung cấp 61 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỉ lệ 30%

Bộ Xây dựng sẽ cung cấp 20 dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020

Bộ Xây dựng sẽ cung cấp 20 dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020

Đến hết tháng 6/2020, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận ở cả 4 cấp chính quyền