Cục Quản lý giá đã triển khai 6 dịch vụ công trực tuyến

Cục Quản lý giá đã triển khai 6 dịch vụ công trực tuyến

Sợ nhất chờ trụ sở to mới kết nối dữ liệu

Sợ nhất chờ trụ sở to mới kết nối dữ liệu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn SAP (CHLB Đức)

Dịch vụ nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử: Dự kiến sẽ hoàn thành triển khai trên toàn quốc trong năm 2018

Dịch vụ nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử: Dự kiến sẽ hoàn thành triển khai trên toàn quốc trong năm 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn SAP (CHLB Đức)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn SAP (CHLB Đức)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Tập đoàn phần mềm của Đức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Tập đoàn phần mềm của Đức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Tập đoàn phần mềm của Đức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Tập đoàn phần mềm của Đức

Việt Nam sẽ có khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0

Việt Nam sẽ có khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0

Xây dựng Chính phủ điện tử, không 'mạnh ai nấy làm'

Xây dựng Chính phủ điện tử, không 'mạnh ai nấy làm'

Xây dựng Chính phủ điện tử: Phải lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Xây dựng Chính phủ điện tử: Phải lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

'Kỷ luật sắt' trong xây dựng Chính phủ điện tử

'Kỷ luật sắt' trong xây dựng Chính phủ điện tử

Nếu không hoàn thành thì cách chức

Nếu không hoàn thành thì cách chức

Cần có 'kỷ luật sắt' trong xây dựng Chính phủ điện tử

Cần có 'kỷ luật sắt' trong xây dựng Chính phủ điện tử

Chính phủ mạnh tay trị 'bệnh sợ minh bạch'

Chính phủ mạnh tay trị 'bệnh sợ minh bạch'

Việt Nam và Ngân hàng Thế giới hợp tác đổi mới thủ tục hành chính

Việt Nam và Ngân hàng Thế giới hợp tác đổi mới thủ tục hành chính

'Phải có kỷ luật sắt trong tổ chức thực hiện chính phủ điện tử'

'Phải có kỷ luật sắt trong tổ chức thực hiện chính phủ điện tử'

Chính phủ điện tử Việt Nam xếp hạng thấp vì nhiều cơ quan ngại minh bạch

Chính phủ điện tử Việt Nam xếp hạng thấp vì nhiều cơ quan ngại minh bạch

Thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 10 đến 16-9-2018)

Thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 10 đến 16-9-2018)

Không để tình trạng 'tắc đường, tắc tiền' khi xây dựng Chính phủ điện tử

Không để tình trạng 'tắc đường, tắc tiền' khi xây dựng Chính phủ điện tử

Xây dựng Chính phủ điện tử tránh 'đưa chủ trương sớm nhưng mãi không thực hiện được'

Xây dựng Chính phủ điện tử tránh 'đưa chủ trương sớm nhưng mãi không thực hiện được'

Sẽ có nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Sẽ có nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Xây dựng Chính phủ điện tử: Rào cản nào?

Xây dựng Chính phủ điện tử: Rào cản nào?

Xây dựng Chính phủ điện tử: Rào cản nào?

Xây dựng Chính phủ điện tử: Rào cản nào?

Thủ tướng chỉ ra lý do cản trở triển khai Chính phủ điện tử

Thủ tướng chỉ ra lý do cản trở triển khai Chính phủ điện tử

Bế mạc hội nghị BCH ASSA 35: Kêu gọi sự hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các thành viên

Bế mạc hội nghị BCH ASSA 35: Kêu gọi sự hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các thành viên

Bộ trưởng Bộ Giáo dục làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Bộ trưởng Bộ Giáo dục làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ông Phùng Xuân Nhạ làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ông Phùng Xuân Nhạ làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Hợp tác với Nhật Bản cải thiện môi trường kinh doanh

Hợp tác với Nhật Bản cải thiện môi trường kinh doanh

Cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chung làm nền tảng cho đô thị thông minh

Cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chung làm nền tảng cho đô thị thông minh

Thủ tướng đề nghị Estonia giúp xây dựng Chính phủ điện tử

Thủ tướng đề nghị Estonia giúp xây dựng Chính phủ điện tử

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia

Việt Nam đánh giá cao kinh nghiệm của Estonia về Chính phủ điện tử

Việt Nam đánh giá cao kinh nghiệm của Estonia về Chính phủ điện tử