Cách chức Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

Cách chức Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc...
Ông Nguyễn Văn Thanh bị cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco

Ông Nguyễn Văn Thanh bị cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh bị cách chức

Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh bị cách chức

Cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh vì vi phạm phòng chống dịch

Cách chức Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh vì vi phạm phòng chống dịch

Cách chức Giám đốc Hacinco 2 vì vi phạm quy định phòng chống dịch

Cách chức Giám đốc Hacinco 2 vì vi phạm quy định phòng chống dịch

Giám đốc Công ty Hacinco bị cách chức

Giám đốc Công ty Hacinco bị cách chức

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với Giám đốc Hacinco do vi phạm quy định phòng chống COVID-19

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với Giám đốc Hacinco do vi phạm quy định phòng chống COVID-19

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm Giám đốc Hacinco

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm Giám đốc Hacinco

Cách ly tại chỗ nếu trong khu công nghiệp có F0

Cách ly tại chỗ nếu trong khu công nghiệp có F0

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Hacinco

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Hacinco

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh

Giám đốc Hacinco vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch

Giám đốc Hacinco vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch

Hà Nội yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm Ban thường vụ Hadinco

Hà Nội yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm Ban thường vụ Hadinco

UBND TP Hà Nội tiếp tục yêu cầu kỷ luật giám đốc Hacinco

UBND TP Hà Nội tiếp tục yêu cầu kỷ luật giám đốc Hacinco

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu kỷ luật giám đốc Hacinco

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu kỷ luật giám đốc Hacinco

Ông Nguyễn Văn Thanh bị tạm đình chỉ chức Giám đốc Hacinco

Ông Nguyễn Văn Thanh bị tạm đình chỉ chức Giám đốc Hacinco

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm người liên quan vụ GĐ Hacinco vi phạm phòng dịch

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm người liên quan vụ GĐ Hacinco vi phạm phòng dịch

UBND Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc với Giám đốc Hacinco vi phạm quy định phòng, chống dịch

UBND Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc với Giám đốc Hacinco vi phạm quy định phòng, chống dịch

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Thanh

Giám đốc Hacinco bị Thành ủy Hà Nội đình chỉ sinh hoạt cấp ủy

Giám đốc Hacinco bị Thành ủy Hà Nội đình chỉ sinh hoạt cấp ủy

Rà soát, xây dựng trụ sở gần 30 cơ quan tư pháp

Rà soát, xây dựng trụ sở gần 30 cơ quan tư pháp

Hà Nội: Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan vụ việc vi phạm quy định phòng dịch của giám đốc Hacinco

Hà Nội: Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan vụ việc vi phạm quy định phòng dịch của giám đốc Hacinco

Chủ động ứng phó với diễn biến xấu của dịch bệnh trong các khu công nghiệp

Chủ động ứng phó với diễn biến xấu của dịch bệnh trong các khu công nghiệp

Hà Nội: Nếu có F0 trong khu công nghiệp sẽ cách ly tại chỗ

Hà Nội: Nếu có F0 trong khu công nghiệp sẽ cách ly tại chỗ

Đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Hacinco

Đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Hacinco

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội

Hà Nội đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với Giám đốc Hacinco

Hà Nội đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với Giám đốc Hacinco

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy Đảng với Giám đốc Hacinco vi phạm quy định chống dịch

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy Đảng với Giám đốc Hacinco vi phạm quy định chống dịch

Giám đốc Hacinco mắc Covid-19 bị đình chỉ sinh hoạt đảng

Giám đốc Hacinco mắc Covid-19 bị đình chỉ sinh hoạt đảng

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy Giám đốc Hacinco do vi phạm về phòng dịch

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy Giám đốc Hacinco do vi phạm về phòng dịch

Hà Nội đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Giám đốc Hacinco do vi phạm phòng chống dịch

Hà Nội đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Giám đốc Hacinco do vi phạm phòng chống dịch

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội

Đông Anh – Hà Nội: Đề xuất Thủ tướng tặng Bằng khen vì cách ly 3 lớp chống dịch

Đông Anh – Hà Nội: Đề xuất Thủ tướng tặng Bằng khen vì cách ly 3 lớp chống dịch

Hà Nội quyết tâm giữ vững thế trận, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Hà Nội quyết tâm giữ vững thế trận, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Bí thư Hà Nội nói về việc xử lý Giám đốc Hacinco mắc Covid-19, phòng khám Thu Cúc

Bí thư Hà Nội nói về việc xử lý Giám đốc Hacinco mắc Covid-19, phòng khám Thu Cúc

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Vi phạm đến đâu xử lý đến đó

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Vi phạm đến đâu xử lý đến đó

Hơn 150.000 tỉ đồng kết nối vùng thủ đô

Hơn 150.000 tỉ đồng kết nối vùng thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật để đẩy lùi dịch bệnh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật để đẩy lùi dịch bệnh

Lời hứa của các bí thư tỉnh ủy nếu trúng cử đại biểu Quốc hội

Lời hứa của các bí thư tỉnh ủy nếu trúng cử đại biểu Quốc hội