Công dân được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Công dân được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37 liên quan đến việc hướng dẫn Luật Căn cước công dân, có hiệu lực từ...
Thanh tra chỉ loạt sai phạm trong xây dựng TTTM, chuyển đổi chợ ở Hưng Yên

Thanh tra chỉ loạt sai phạm trong xây dựng TTTM, chuyển đổi chợ ở Hưng Yên

Sẽ xác lập lại số CCCD cho người xác định lại giới tính

Sẽ xác lập lại số CCCD cho người xác định lại giới tính

Công dân được khai thác gì từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Công dân được khai thác gì từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc người lao động cần biết

Chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc người lao động cần biết

Bộ Công an nói về việc sử dụng pháo hoa dịp lễ, Tết như thế nào?

Bộ Công an nói về việc sử dụng pháo hoa dịp lễ, Tết như thế nào?

Người dân chỉ được sử dụng pháo hoa sản xuất trong nước, không có thuốc nổ

Người dân được sử dụng pháo hoa như thế nào?

Người dân được sử dụng pháo hoa như thế nào?

Ông Đặng Việt Dũng - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được bầu làm Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Ông Đặng Việt Dũng - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được bầu làm Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Giá của học hàm

Giá của học hàm

36/50 ứng viên GS và PGS ngành Y, Dược bị tố không đạt chuẩn

36/50 ứng viên GS và PGS ngành Y, Dược bị tố không đạt chuẩn

Từ ngày 25/11, giảm 1 Phó phòng của cơ quan chuyên môn cấp huyện

Thành lập Hội đồng thẩm định lập Quy hoạch hạ tầng TT&TT giai đoạn 2021-2030

Thành lập Hội đồng thẩm định lập Quy hoạch hạ tầng TT&TT giai đoạn 2021-2030

Cho phép doanh nghiệp khuyến mại 100% trong 'Tháng khuyến mại'

Cho phép doanh nghiệp khuyến mại 100% trong 'Tháng khuyến mại'

Lần đầu tiên doanh nghiệp được khuyến mãi 100%

Lần đầu tiên doanh nghiệp được khuyến mãi 100%

HĐND Hà Nội thảo luận về mức hỗ trợ sau dịch Covid-19

HĐND Hà Nội thảo luận về mức hỗ trợ sau dịch Covid-19

Bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư

Giải trình quy hoạch kém, thất thoát đất trường học

Giải trình quy hoạch kém, thất thoát đất trường học

Quảng Bình họp đánh giá dự thảo Quy hoạch tỉnh lần thứ 6

Quảng Bình họp đánh giá dự thảo Quy hoạch tỉnh lần thứ 6

Bỏ hình thức để có 10.000 tỷ đồng đầu tư thực chất hơn

Bỏ hình thức để có 10.000 tỷ đồng đầu tư thực chất hơn

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng

Nâng tầm chính quy, hiện đại trong công tác bảo vệ mục tiêu

Nâng tầm chính quy, hiện đại trong công tác bảo vệ mục tiêu

Chủ động phương án bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trong mọi tình huống

Chủ động phương án bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trong mọi tình huống

'Đưa một người ra khỏi công chức rất khó'

'Đưa một người ra khỏi công chức rất khó'